1-10 / 447
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACREVF00216.jpg.jpg1314 senesi Mart ayı mühimmat-ı kırtasiye bedeli olan 25 kuruşun Resmo Evkaf Sandığınca ödendiğine dair makbuz. [3 Nisan 1314]-1898-04-15
ACREVF00278.jpg.jpgEbniye için satın alınmış olan malzemelerin bedeli olan 48,70 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ali Çavuş Maro Golaki imzalı senet. [2 Kanun-i Evvel 1325]-1909-01-15
ACREVF00318000.jpg.jpg
18 Cemaziyelahıir 1286 13 Eylül 1285 30 Zilhicce 1286 tarihlerinde Milopotamu ve Resmo'daki satın alma ile ilgili kararları ihtiva eden defter.[Eylül 1285]-1869-09
ACREVF00329001.jpg.jpg
Bahçelik Cami-i Şerifi'nin duvarının tamiri için yapılan 12 frank 75 santimlik masrafı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair Recep Recebaki, İbrahim Ağazaki ve Nikola Katoporyanos imzalı senet. [16 Haziran 1323]-1907-06-17; 1907-09-26
ACREVF00332.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa, Küçük Hacı İbrahim Ağa, Valide Sultan, Yahya Ağa, Kidonya Sultan İbrahim ve Kara Musa Paşa camilerinin 2 aylık revgan-ı zeyd harcamalarıni Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Selim Efendi imzalı senet. [23 Şubat 1335]-1919-02-23
ACREVF00290.jpg.jpgOrta Kapı Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçuyaki'nin kiracı olarak oturduğu vakıf dükkanında imal ettiği teneke olukların bedeli olan 23 kuruş 5 parayı Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Avram Kohen imzalı makbuz. [10 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-22
ACREVF00338.jpg.jpgİdarenin levazımat-ı müteferrika-yı meşruhasına ve muhtacinden olup tahrir-i emlak tahsilatından aldıkları bazı beyannamelere ittifak edilen bedelleri Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Paşaki İbrahim Hulki imzalı pusula.-1923-12-22
ACREVF00303.jpg.jpgKumkapı Caddesi'nde kain köprünün 834 kuruştan İbaret olan tamir masrafının Belediye Sandığı'na ait olan 418 kuruş ve küsurunun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-15
ACREVF00410001.jpg.jpg
Girit Resmo Müessesat-ı Diniye -i İslamiye Sandığı'na teslim olunan mebaliğe mahsus 2 Kanun-i Sani 1329 -26 Mart 1330 tarihleri arasında kesilen makbuz ilm ü haberleri.-1914-01-15; 1914-04-08
ACREVF00413001.jpg.jpg
Resmo Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na 1 Mayıs 1328-31 Temmuz 1328 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus koçanı.-1912-05-14; 1912-08-13
1-10 / 447

Keşfet

Yayın Tarihi