1-10 / 31
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00338.jpg.jpgİdarenin levazımat-ı müteferrika-yı meşruhasına ve muhtacinden olup tahrir-i emlak tahsilatından aldıkları bazı beyannamelere ittifak edilen bedelleri Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Paşaki İbrahim Hulki imzalı pusula.-1923-12-22
ACREVF00400.jpg.jpg
Administration of the Rethimnis Muslim Foundations. Receipts of payment, [1336, No 2671 to No 2772 ].-1920
ACREVF00339.jpg.jpg1923 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 ay zarfında su yolcu vazifesine karşılık olan 180 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Su Yolcu Korkizaki Hasan imzalı pusula.-1923-10-01
ACREVF00336.jpg.jpgBazı mevad ile İlgili olarak Atina ve Hanya'ya 2 defa memuren azimet ettiğinden navlun masrafı olan 500 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Avukat Katibi Perlisaki İbrahim imzalı pusula.-1923-12-12
ACREVF00370001.jpg.jpg
Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'na ait makbuzlar.-1923-12
ACREVF00337.jpg.jpgHanya'daki Komisyon 1. defa Resmo'ya geleceğinden kendilerine yapılacak masrafların ve akabinde gelen Hilal-i Ahmer'in Nevazımat'tan sarf edilen 343 frank 80 santimin Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Paşaki İbrahim Hulki imzalı pusula.-1923-12-11
ACREVF00132.jpg.jpg
Tax statement by Rethimnis Muslim Foundations (Efkavio).-1920-10-12
ACREVF00379.jpg.jpgAli Matiadakis received 18 drachmas from Rethymno Muslim Foundations for ink.-1923-09-22
ACREVF00173.jpg.jpg
Mayıs 1336 döneminde vuku bulan sarfiyatın senetleri-1920-05
ACREVF00233.jpg.jpgRethymno administration of the Muslim Foundations to Ivraim Lilakis, resident of Perivolia of Rethymno: He is asked to pay his debts to the administration in 5 days.-1922-08-24
1-10 / 31

Discover