1-10 / 112
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00332.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa, Küçük Hacı İbrahim Ağa, Valide Sultan, Yahya Ağa, Kidonya Sultan İbrahim ve Kara Musa Paşa camilerinin 2 aylık revgan-ı zeyd harcamalarıni Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Selim Efendi imzalı senet. [23 Şubat 1335]-1919-02-23
ACREVF00410001.jpg.jpg
Girit Resmo Müessesat-ı Diniye -i İslamiye Sandığı'na teslim olunan mebaliğe mahsus 2 Kanun-i Sani 1329 -26 Mart 1330 tarihleri arasında kesilen makbuz ilm ü haberleri.-1914-01-15; 1914-04-08
ACREVF00413001.jpg.jpg
Resmo Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na 1 Mayıs 1328-31 Temmuz 1328 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus koçanı.-1912-05-14; 1912-08-13
ACREVF00229.jpg.jpgResmo'da 5 numaralı hanenin ve 222 numaralı hanenin levazımat-ı tamiriyesi için satın alınan kerestenin bedeli olan 150 frank 39 santimi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Hasan imzalı senet. [4 Nisan 1326]-1910-04-17
ACREVF00324.jpg.jpgVakıf binalarının tamirine harcanan 23 frank 5 santimi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin imzalı senet. [23 Kanun-i Evvel 1325]-1910-01-05
ACREVF00323001.jpg.jpg
Resmo Sancağı Müessesat-ı Diniye İdaresi mühimmat-ı kırtasiyesi için harcamış olduğu 16 frank 30 santimi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Sumatyanaki Yusuf imzalı senet. [26 Kanun-i Evvel 1325]-1909-12-26; 1910-01-08
ACREVF00236.jpg.jpg
Mutasarrıflıktan gelen ve ihtiyar meclisince alınan kararname mucebince hükmedilen 200 frangın mutasarrıflık için Sandık Emaneti'nde gönderilen Müdür Karacazade Mustafa Kemal imzalı tahrirat kayıtları [15 Şubat 1335]-1919-02-15
ACREVF00305.jpg.jpgGirid Rüsumu Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na teslim olunan meblağa mahsus makbuz ilm-i haberidir [3 Şubat 1330]-1915-02-16
ACREVF00245001.jpg.jpg
1326 senesi Resmo Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na ait senedat. [1326]-1910
ACREVF00380.jpg.jpg1336 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık vazifesi olarak kesb-i istihkak eylediği 190 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Küçük Cami-i Şerifi İmamı Paçohaki Ali imzalı senet. [6 Teşrin-i Evvel1336]-1910-10-06
1-10 / 112