1-10 / 154
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00278.jpg.jpgEbniye için satın alınmış olan malzemelerin bedeli olan 48,70 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ali Çavuş Maro Golaki imzalı senet. [2 Kanun-i Evvel 1325]-1909-01-15
ACREVF00329001.jpg.jpg
Bahçelik Cami-i Şerifi'nin duvarının tamiri için yapılan 12 frank 75 santimlik masrafı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair Recep Recebaki, İbrahim Ağazaki ve Nikola Katoporyanos imzalı senet. [16 Haziran 1323]-1907-06-17; 1907-09-26
ACREVF00387.jpg.jpg
Veliyüddin Paşa Camii'nin tamir masrafını Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin Gazizaki imzalı senet [4 Mayıs 1323] -Rethimnis Muslim Foundations/Receipt of payment 28.75 dr is payed to Housein Gazedaki for repairing Veli Pasa Mosque.-1907-05-04; 1907-05-17
ACREVF00330001.jpg.jpg
Pernikop [Prigippos] Caddesi'ndeki dükkanın mahzenin tamiri ve Ankebut Camii su deposunun temizlik bedelini Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair Ahmed Celebaki ve Saya Garandaki imzalı senet - 8.40 dr. is payed to Kostadinon Halkiadaki-1909-06-07; 1909-06-17
ACREVF00323001.jpg.jpg
Resmo Sancağı Müessesat-ı Diniye İdaresi mühimmat-ı kırtasiyesi için harcamış olduğu 16 frank 30 santimi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Sumatyanaki Yusuf imzalı senet. [26 Kanun-i Evvel 1325]-1909-12-26; 1910-01-08
ACREVF00342001.jpg.jpg
Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi'nde okutulan Mevlid-i Şerifi okuyanlara Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan toplam 42 frank 40 santim verildiğine dair pusula.[4 Mart 1325]-1909-03-17; 1909-04-03
ACREVF00226000.jpg.jpg
Resmo sakinlerinden Şeyh Abdülkadir Baba Tahtalızade müteveffa Kethüda-ı Yesar Mustafa Bey'in Yakuba (?) Kariyesi'ndeki çeşmesi tamirine mukabil olup Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan 1 sene vade ve %9 faizle para verilmesine dair karar. [1 Temmuz 1319]-1903-07-14
ACREVF00356001.jpg.jpg
Müessesa-ı Diniye İdaresiyle muayyen hayrata bağlı Evkaf İdaresince veya namı hesabına idare olan anonim akarın Mülga Eytam İdaresi'ne ait hususların görülen davaların masraflarını Avukat Sitilyanis Kostoyani'nin alması için Resmo İhtiyar Meclisi'nin kararı. [23 Kanun-i Evvel 1321]-1906-01-04; 1906-01-05
ACREVF00357001.jpg.jpg
Resmo Kazası, Amnaho Kariyesi sakinlerinden Mihail Kanakaki Kefaletiyle Yuanni Kanakaki'nin icarname mucibince Reis'ül-Mal ve Müessesat-ı Diniye Sandığına olan borcunun tesviyesinden imtina etmekte olduklarından gereğinin yapılmasına dair açılan dava.-1906-02-09; 1906-02-23
ACREVF00381.jpg.jpg
İki adet vakıf binasının tamir masrafı olan 70,85 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ali, Recep Kundakçızaki Hilmi Arabzade vesair kimselerin imzalamış olduğu senet [1 Teşrin-i Evvel 1325]-1909-10-01; 1909-10-14
1-10 / 154

Discover

Issue Date