1-10 / 91
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00216.jpg.jpg1314 senesi Mart ayı mühimmat-ı kırtasiye bedeli olan 25 kuruşun Resmo Evkaf Sandığınca ödendiğine dair makbuz. [3 Nisan 1314]-1898-04-15
ACREVF00290.jpg.jpgOrta Kapı Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçuyaki'nin kiracı olarak oturduğu vakıf dükkanında imal ettiği teneke olukların bedeli olan 23 kuruş 5 parayı Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Avram Kohen imzalı makbuz. [10 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-22
ACREVF00303.jpg.jpgKumkapı Caddesi'nde kain köprünün 834 kuruştan İbaret olan tamir masrafının Belediye Sandığı'na ait olan 418 kuruş ve küsurunun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-15
ACREVF00425.jpg.jpg
Resmo Evkaf Sandığı'na 27 Teşrin-i Sani 1306- 29 Kanun-i Evvel 1306 tarihleri arasından teslim olunan mebaliğe mahsus makbuz ilm-i haberi-1890-12-09; 1891-01-10
ACREVF00362001.jpg.jpg
Resmo Evkaf Sandığına teslim olunan meblağa mahsus makbuz ilm-i haberleri. [Kanun-i Sani 1309]-1894-01; 1894-02
ACREVF00414001.jpg.jpg
24 Teşrin-i Sani 1306- 15 Kanun-i Sani 1306 tarihleri arasında tahsil edilen ücret-i tedrisiye makbuz koçanı-1890-12-06; 1891-10-27
ACREVF00363.jpg.jpgSu mecralarının inşaatında işlemiş olduğu yevmiyelerin bedeli olan 48 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Mustafa Platakanaki imzalı senet. [6 Haziran 1309]-1893-06-18
ACREVF00322001.jpg.jpg
Gazi Hüseyin Paşa Camii masraflarına dair Resmo Evkaf Sandığı'ndan ödenen meblağları gösteren pusulalar. [15 Kanun-i Evvel 1314]-1898-12-27
ACREVF00306.jpg.jpg
Ankebut Camii tamir masraflarına ait Kavgalaki Kostantini imzalı liste [13 Kanun-i Evvel 1312]-1896-12-25
ACREVF00240.jpg.jpg
Müteveffa Edibaki Faful Ağa'nın duyunat defteri [21 Haziran 1310]-1894-07-03
1-10 / 91