1-10 / 21
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00156.jpg.jpg
Arnavud Rüstem, Arnavud Emin ve eşi Emine'nin muhasebelerini gösteren defter. [20 Kanun-i Sani 1316]-1901-02-02
ACREVFM00010.jpg.jpgÜmmü Gülsüm binti Mehmed'in kızı 4 yaşındaki Zekiye’nin annesinden gayr-i ahlaki tutumlarından dolayı alınıp Mustafa Hamamcızaki'nin validesine verilmesi hakkında mahkeme ilamı. [1 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-10-14
ACREVPR00041.jpg.jpg
Muslim Religious Foundations of the periphery of the Holy Court, represented by their director Kiami Efendi (Efendi) Veisagadakis, lease out to Gisouf, merchant, the fields belonging to the ewkaf, which are located at the village Maroulas.-1907-08-24
ACREVPR00040.jpg.jpgThe directorate of Muslim Religious Foundations of Rethymno asks the mayor of Eleutherna to evict Markos Petroulakis from the area of the Muslim cemetery of the village Alfa.-1902-05-18
ACREVF00009.jpg.jpgDükkan tamiri için alınan malzeme ve işçilik parası olan 8 frangın Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [4 Kanun-i Evvel 1321]-1905-12-17
ACREVO00009.jpg.jpgAppointment of Moustafa Metakis(?) as proxy of Hasan Dadarakis and Fatime Dadaropoula, daughter of Dervis, and wife of Ali Mousadakis, residents of Rethymno, for the receipt of money.-1909-06-23
ACREVJ00008.jpg.jpgİhtiyar Meclisi Heyeti'nin 28. toplantısında alınan 96. karara göre Resmo sakinlerinden Odağ Paşaki Mustafa Efendi ve Hanımı Selim Efendi Pola Ümmü Hanım'ın yeniden inşa ettirdikleri evlerine yarım masura su bağlanması talebi ile ilgili karar. [8 Eylül 1324]-1908-09-21
ACREVSC00011000.jpg.jpg
Resmo'da tesis olunan hususi Rüşdiye Mektebi'nin iane defteridir. [Mayıs 1325]-1909-05
ACREVO00076000.jpg.jpg
Hüseyin Mazlumaki zevcesi Nazlı Perinopola'nın terekesinden Yetimleri Ümmü Gülsüm ve Adile'ye ait olan akçenin muhasebe defteri.-1901
ACREVO00058.jpg.jpgMolla Ahmed Koçumusazaki yetimesi Nazife'nin muhasebe defteri. [Teşrin-i Sani 1316]-1900-11
1-10 / 21

Discover

Issue Date