1-10 / 2331
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACREVC00031.jpg.jpg
Administration of Rethimnis Muslim Foundations. Order of payment of 7.5 dr. to Nazien Maleropoula as part of her compensation for the damages made to her farms at Halatsoglou during 1896-1898.-1909-10-20; 1909-11-02
ACREVC00052001.jpg.jpg
Doğum tarihi 1801 olduğu halde doğum defterinde yanlış olarak 28 yaşında olduğu yazılan Hasan Musazaki'nin yaş tashihi dilekçesi.-1917-02-18
ACREVDIV00045.jpg.jpg
1325 senesi Resmo Sancağı Müessesat-ı Diniye İdaresi muhaberatı. [1325]-1909
ACREVDIV00058.jpg.jpgList of the accounts and books of Rethimnis Evkaf.-1907-10-08
ACREVDIV00069.jpg.jpgHüseyin Selimanaki(?) - Resmo Evkaf--
ACREVE00013.jpg.jpgGiritten 30 nefer çocuğun Mekteb-i Harbiye-i Şahane'ye kabulleri hususunda çıkan iradeye göre Resmo'dan 6 çocuğun gönderilmesine dair karar [ 26 Eylül 1303]-1887-10-08
ACREVF00216.jpg.jpg1314 senesi Mart ayı mühimmat-ı kırtasiye bedeli olan 25 kuruşun Resmo Evkaf Sandığınca ödendiğine dair makbuz. [3 Nisan 1314]-1898-04-15
ACREVF00278.jpg.jpgEbniye için satın alınmış olan malzemelerin bedeli olan 48,70 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ali Çavuş Maro Golaki imzalı senet. [2 Kanun-i Evvel 1325]-1909-01-15
ACREVF00318000.jpg.jpg
18 Cemaziyelahıir 1286 13 Eylül 1285 30 Zilhicce 1286 tarihlerinde Milopotamu ve Resmo'daki satın alma ile ilgili kararları ihtiva eden defter.[Eylül 1285]-1869-09
ACREVF00329001.jpg.jpg
Bahçelik Cami-i Şerifi'nin duvarının tamiri için yapılan 12 frank 75 santimlik masrafı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair Recep Recebaki, İbrahim Ağazaki ve Nikola Katoporyanos imzalı senet. [16 Haziran 1323]-1907-06-17; 1907-09-26
1-10 / 2331

Keşfet

Yayın Tarihi