1-10 / 15
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00030000.jpg.jpg
2 Teşrin-i Sani 1313 tarihinde Resmo Mutasarrıfı'nın emriyle hazırlanan muhtacin defteri. [1313]-1897
ACREVF00101.jpg.jpg
Veli Paşa Cami-i Şerifi kandilleri için 1303 senesi tahsisatı olan 70 kuruşun Resmo Evkaf ve Eytam Sandığı'ndan alındığına dair ilm-i haber. [10 Teşrin-i Sani 1313]-1897-11-22
ACREVDIV00074001.jpg.jpg
Resmo Mutasarrıflığı 4 Mart-21 Haziran 1313 tarihleri arasını kapsayan gelen-giden evrak defteri-1897-03-16; 1897-07-03
ACREVF00164.jpg.jpgResmo'da vefat eden Hüseyin Kisanaki'nin tedavi masraflarını gösteren defter. [24 Ağustos 1309]-1893-09-04
ACREVSC00037001.jpg.jpg
Muhtacin-i Müslümin Komisyonu'nun Haziran 1314- Mayıs 1315 dönemine ait dakik vesair yardımların muhasebesi [Muhtemelen Resmo]-1898-06; 1899-05
ACREVPR00032.jpg.jpg
Mehmed Rıza Efendi'nin Hacı Mehmed oğlu Ali Ağa'nın Yanuzi Köyündeki vakıf mülklerini kiraladığına dair kontrat ve Hacı Mehmed oğlu Ali Ağa'nın bu köydeki vakıf mülklerinin müzayedeye çıkarılması ile ilgili kararlar. [31 Ağustos - 13 Eylül 1312]-1896-09-12; 1896-09-24
ACREVO00226001.jpg.jpg
Eytam İdaresi Eytam Muhasabe defteri. [1310]-1895
ACREVJ00039000.jpg.jpg
Resmo Kazası Mahkeme-i Şeriyyesinde Temmuz 1314-Şubat 1314 döneminde görülen davaların zabıtlarını ihtiva eden defter. [Temmuz 1314]-1898-07
ACREVJ00041000.jpg.jpg
Maarif Meclis kararlarının suretlerini ihtiva eden defter. [8 Haziran 1314]-1898-06-20
ACREVJ00053000.jpg.jpg
Resmo Evkaf Meclisi Emval ve Eytam İdaresinin Rebiyül-Evvel 1311-Şaban 1311 tarihleri arasındaki almış oldukları kararların suretini ihtiva eden defter. [Rebiyül-Evvel1311-Şaban 1311]-1893-09; 1894-03
1-10 / 15
  • 1
  • 2

Discover