21-30 / 75
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVO00058.jpg.jpgMolla Ahmed Koçumusazaki yetimesi Nazife'nin muhasebe defteri. [Teşrin-i Sani 1316]-1900-11
ACREVO00050001.jpg.jpg
İslam Eytam Sandığı karar defteri [1296]-1880
ACREVO00044000.jpg.jpg
Eytam Sandığı günlük işlem defteri. [1290-1291]-1874
ACREVPR00036.jpg.jpgDelivery of the directorate of Muslim Religious Foundations to Mihail Theodorakis concerning the claims of the directorate to the Peace Tribunal of Rethymno for the receipt of a sum of 32.65 drachmas from the latter.-1913-08-05
ACREVS00105001.jpg.jpg
Kassam defteri fihristi [Muhtemelen Resmo Sancağı, 28 Ağustos 1328]-1912-09-10
ACREVF00435001.jpg.jpg
Zeytin yağı, sabun, soğan ve pamuk tohumu ve palamut gibi çeşitli malların alım satımı ve nakid ödemeleri gösteren hesap defteri. [10 Teşrin-i Sani 1286]-1880-11-22
ACREVPR00042.jpg.jpgDelivery of the directorate of Muslim Religious Foundations to Maria E. Markoulaki concerning the claims of the directorate to the Peace Tribunal for the receipt from the latter, due to the proved value of the ewkaf estates which he holds.-1913-08-26
ACREVPR00039.jpg.jpg
Announcement of public auction for sale of the real estates belonging to the Directory of Muslim Religious Foundations and located at the periphery of the Villages of Rethimnis, Kalama, Houmerı, Roustka and of a plot inside the town of Rethimnis.-1913-04-15
ACREVP00061.jpg.jpgİhtiyar Meclisi'nin 34. toplantısı 115. kararı: Müessesat-ı Diniye Katip Muavinliği'nde çalışan Sokullulu Oğlu Ahmed Cevad Efendi İstanbul'a gittiği ve dönmediği için yerine Bilal Ağazade Mehmed Ferid'in vekaleten tayine dair karar [18 Kanun-i Evvel 1324]-1908-12-31
ACREVF00013.jpg.jpgNote of the municipality to the directorate of Muslim Religious Foundations accompanying the dispatchment of the tax catalogue of the revenue department and asking that Salis Roustemakis is notified in order to make use of the law measures.-1923-02-15
21-30 / 75

Discover