1-10 / 436
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00216.jpg.jpg1314 senesi Mart ayı mühimmat-ı kırtasiye bedeli olan 25 kuruşun Resmo Evkaf Sandığınca ödendiğine dair makbuz. [3 Nisan 1314]-1898-04-15
ACREVF00290.jpg.jpgOrta Kapı Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçuyaki'nin kiracı olarak oturduğu vakıf dükkanında imal ettiği teneke olukların bedeli olan 23 kuruş 5 parayı Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Avram Kohen imzalı makbuz. [10 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-22
ACREVF00303.jpg.jpgKumkapı Caddesi'nde kain köprünün 834 kuruştan İbaret olan tamir masrafının Belediye Sandığı'na ait olan 418 kuruş ve küsurunun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-15
ACREVF00425.jpg.jpg
Resmo Evkaf Sandığı'na 27 Teşrin-i Sani 1306- 29 Kanun-i Evvel 1306 tarihleri arasından teslim olunan mebaliğe mahsus makbuz ilm-i haberi-1890-12-09; 1891-01-10
ACREVF00362001.jpg.jpg
Resmo Evkaf Sandığına teslim olunan meblağa mahsus makbuz ilm-i haberleri. [Kanun-i Sani 1309]-1894-01; 1894-02
ACREVFM00078.jpg.jpgResmo Kazası Marola Kariyesi sakinelerinden olup eşi Resmo'da mukim Salim Liyakotaki mahkemeye celb ederek nafakasını temin etmesinin sağlanması hususunda Reside binti Ahmed Kasab Alizaki imzalı istida. [24 Şubat 1308]-1893-03-08
ACREVO00099.jpg.jpgKılıçzade Mustafa Efendi'den Şubat 1313-Kanun-i Sani 1314 dönemine ait mahzen kira bedeli olan 500 kuruşun tahsil olunduğuna dair makbuz. [23 Haziran 1314]-1898-07-05
ACREVP00273.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa Camii Devirhanı Hacı Mustafa Efendi'nin aylık olarak Evkaf Sandığı'ndan aldığı 50 kuruşa mukabil bu defa 477 kuruş 25 parayı Resmo Mal Sandığı'ndan ahz etmiş olduğu hakkında Resmo Evkaf Reisi Ali Akif imzalı tahrirat. [22 Mart 1314]-1898-06-03
ACREVP00370.jpg.jpgSultan İbrahim Han Camii'nin imamet ve hitabet cihetlerine mutasarrıf olan Şeyh İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu Ali Rıza'nın Teşrin-i Evvel 1309 ayı maaşı 150 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair vasisi (?) Babazade imzalı senet. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
ACREVP00366.jpg.jpg1309 senesi Eylül-Teşrin-i Evvel dönemine ait 2 aylık imamet ve hitabet vekilliği vazifesine karşılık olan 953 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığında dair Küçük Hacı İbrahim Ağa Cami-i Şerifi Hüseyin Raci imzalı pusula. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
1-10 / 436

Discover

Issue Date