21-40 / 710
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00399.jpg.jpg1308 Şubat-1309 Mart dönemine ait 2 aylık maaşı olan 400 kuruşu Yerapetre Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre İnas Mektebi Muallimesi imzalı senet. [9 Ağustos 1309]-1893-08-21
ACLEVP00394.jpg.jpg1308 Kanun-i Evvel-1309 Mart dönemine ait 4 aylık maaşı olan 600 kuruşu Yerapetre Kazası Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre İbtidaiye Mektebi Muallimi Ahmed imzalı senet. [13 Ağustos 1309]-1893-08-25
ACLEVP00388000.jpg.jpg
Laşid Sancağı İslam Eytam Sandığı Müdürü Kadıoğlaki Ahmed Şevki Efendi'nin Haziran 1304 tarihinde görülen muhasebesinin defteri. [30 Haziran 1304]-1888-07-12
ACLEVP00373.jpg.jpg1310 senesi Kanun-i Evvel ayına ait 1 aylık maaşı olan 150 kuruşu Laşid Meclisi Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Rüşdiye Mektebi Kur'an Muallimi ve Bevvab Şaban imzalı senet. [Kanun-i Evvel 1310]-1894-12
ACLEVP00333.jpg.jpg
Vavelos Kariyesi Cami-i Şerifi İmamı Camiyi asla ve kat'a imar etmediğinden başka geçen Ramazan-ı şerifte ezan vermemiş ve Cemaat-i Müslimeye kıldırmadığından icab-ı şer'inin yapılmasına dair Laşid Evkaf ve Eytam Meclisi Reisinin talebi. [28 Mart 1312]-1896-04-09
ACLEVP00314.jpg.jpg1311 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 100 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Hamidiye Cami-i Şerifi Müezzini Ali Galib imzalı senet. [31 Ağustos 1311]-1895-09-12
ACLEVP00301.jpg.jpg1306 senesi Mart-Ağustos dönemine ait 6 aylık maaşı olan 300 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kendre Camii İmamı Gölaki Ali imzalı pusula. [30 Eylül 1306]-1890-10-12
ACLEVP00269.jpg.jpgLetter of the Director (Muslim Religious Foundations of Lasithiou) to Doctor Mihail Katapoutis informing about the non payment of Nikolaou Siganou of the wages (Miniatika) of 12 months, which the Directory has been asking him for the last 2 months.-1916-02-30
ACLEVP00254.jpg.jpgLetter to Ahmet Velıgoudın Hajıefendakı (Dırector of the Administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou) informing him of receiving his letter and that he can meet him at the formers office at Ayio Nikolao after he returns from Iraklio.-1914-03-07
ACLEVP00235.jpg.jpg
Yerapetre Defterdar Cami-i Şerifi Müezzin ve Kayyumu Hacı Ömeraki Molla Mehmed'in Haziranın 5. gününde vazifesinden ayrıldığına ve yerine başka birinin tayin edilmesine dair Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürünün yazısı. [8 Mayıs-16 Ağustos 1330]-1914-05-21; 1914-08-26
ACLEVP00224.jpg.jpgLaşid Cemaat-i İslamiye Heyeti Riyaseti Canib-i Alisine gönderilmiştir. Estiye'nin kaza-ı muhtelifesinde vaki mekteplerin muallimlerinin muallimlikden kesb-i istihkak ettiklerine dair Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürünün yazısı. [2 Nisan 1328]-1912-04-15
ACLEVP00195.jpg.jpgMültezim Yani Demirçakinin iltizamını ve Praspuri Köylü Bilal Ordovakinin İltizam bedeli ile maaşını aldığına dair Estiye Camii-i Şerifi Müezzini Babalaki İbrahim imzalı Ahmed Veliyüddin Efendiye gönderilen ilm-i haber. [22 Mart 1331]-1915-04-04
ACLEVP00187.jpg.jpg
Laşid İslam İhtiyar Meclisi Azası olduğu halde varid olan telgrafnamenin içeriğine vakıf olmadığından telgrafnamenin suretini gönderdiğine dair Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Ahmed Veliyüddin Efendi'nin yazısı. [10 Kanun-i Evvel 1329]-1913-12-23
ACLEVP00182.jpg.jpg1305 senesi Mart başlangıcından Temmuz'un 15. gününe kadar vazifesi karşılığı olan 224 Kuuş 30 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kaguş Camii İmamı Tosun mühürlü pusula. [15 Temmuz 1305]-1889-07-27
ACLEVP00173.jpg.jpgGönderilen tahriratı ve eklerini aldığına dair Estiye Muallimi Paşalaki Mustafa Şadi Efendi'nin cevabi mektubu [1 Mart 1330]-1914-03-14
ACLEVP00147.jpg.jpg
Mütevelliyesi bulunduğu Kara İbrahim Ağa Sebilhanesi Vakfından Laşid Evkaf İdaresinden Emaneten kayıt olunan 6400 kuruş 30 para Vakıf mütevelliyesi Rabia Kamer tarafından alındığına dair pusula. [13 Nisan 1287]-1871-04-16
ACLEVP00125.jpg.jpgLaşid Evkaf Seyyare Memuriyeti'ne tayin tarihi olan 1308 senesine ait 3 ay 13 günlük maaşı olan toplam 686 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Laşid Sancağı Evkaf Seyyare Memuru Ahmed Vecihi bin Halil mühürlü pusula. [30 Teşrin-i Sani 1308]-1892-12-12
ACLEVP00123.jpg.jpg
Maaşını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yeniça Camii İmamı Rüstemaki Hüseyin imzalı pusula. [31 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-12
ACLEVP00101.jpg.jpgMaaşını Evkaf Katibi Mehmed Cemil tarafından Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [30 Teşrin-i Sani 1308]-1892-12-12
ACLEVP00093.jpg.jpg1304 senesi Eylül-Teşrin-i Sani dönemine ait 3 aylık vazifesi karşılığı olarak 270 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Camii-i Şerifi Müezzini ve Devirhanı Hüseyin imzalı pusula. [30 Teşrin-i Sani 1304]-1888-12-12
21-40 / 710
Discover
Issue Date
Browse