1-20 / 710
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVP00702.jpg.jpg98 senesi Mart ayı maaşı olan 400 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yarepetre Rüştüye Mektebi Muallimi Hasan Edib imzalı senet. [31 Mart 1298]-1888-04-12
ACLEVP00695.jpg.jpg1305 senesi Temmuz ayına mahsuben 15 günlük maaşı olan 72,5 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Furnis Cami-i Şerifi İmamı Mehmed Molla Ahmedaki imzalı ilmühaber.[20 Eylül 1305]-1889-10-02
ACLEVP00686.jpg.jpgIerapetra/ the writer M. Kothris informs Pertev Efendi that he Delivered the relevant lists to Mouhajepeji Efendi and that he accepted them however, the foundation has no money for the moment and the employees do not even receive their salaries.-1902-05-29
ACLEVP00678.jpg.jpg1297 senesi 20 Eylül-31 Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 ay 11 günlük maaşı olan 410 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Livası Maarif Müdürü Mehmed Şükrü imzalı senet. [31 Teşrin-i Evvel 1297]-1881-11-12
ACLEVP00648.jpg.jpg1322 senesi Nisan-Temmuz dönemine ait 4 aylık istihkakı olan 119 frank 60 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Cami-i Şerifi İmamı Ahmed Veliyüddin imzalı pusula. [3 Nisan 1324]-1908-04-16
ACLEVP00634.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel-Kanun-i Evvel dönemine ait 3 aylık maaşı olan 99 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kendre Çeşmesi Su Yolcusu Tıfılaki Hüseyin imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-12
ACLEVP00617.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel-Kanun-i Evvel dönemine ait 3 aylık maaşı olan 267 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Hacı Piri Reis Su Yolcusu Ali imzalı pusula. [31 Kanun-i Evvel1301]-1886-01-12
ACLEVP00616.jpg.jpg1301 senesi Kanun-i Sani-Şubat dönemine ait 2 aylık maaşı olan 178 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Hacı Piri Reis Su Yolcusu Ali imzalı pusula. [28 Şubat 1301]-1886-03-12
ACLEVP00605.jpg.jpg1309 Kanun-i Sani ayına ait maaşı olan 500 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Müdürü Raşid imzalı makbuz. [Kanun-i Sani 1309]-1894-01
ACLEVP00594.jpg.jpg1306 senesi Mayıs-Haziran dönemine ait 2 aylık maaşı olan 100 kuruşu Estiye Maarif Şubesi tahsisatından olmak üzere Liva Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i Rüşdiye Kuran-ı Kerim Muallimi Hüseyin imzalı pusula. [4 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-10-16
ACLEVP00558.jpg.jpg1307 senesi Kanun-i Sani maaşı olan 200 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf Muhasebeci Vekili Es-Seyid Mehmed Ragıb Bin İbrahim imzalı senet. [31 Kanun-i Sani 1307]-1892-02-12
ACLEVP00553.jpg.jpg1307 senesi Eylül-Kanun-i Evvel dönemine ait 4 aylık maaşı olan 400 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Kasabası Camii İmamı Mustafa Hilmi imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel1307]-1892-01-12
ACLEVP00542.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani dönemine ait 1 ay 19 günlük maaşı olan 140 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Ahmed Paşa Camii Müezzini Mehmed Caferzaki Mehmed Emin imzalı senet. [30 Teşrin-i Sani 1307]-1891-12-12
ACLEVP00531.jpg.jpg1307 senesi Kanun-i Sani ayı istihkakı olan 100 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığna dair Yakıncı Kariyesi Camii İmamı Rüstemaki Hüseyin Şerif(?) imzalı pusula. [28 Şubat 1307]-1892-03-11
ACLEVP00517.jpg.jpg1299 Nisan ayı maaşı olan 220 kuruşu Laşid Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yarapetre Kazası Sibyan Mektebi Muallimi Derviş Nihad imzalı pusula. [30 Nisan 1299]-1883-05-12
ACLEVP00474.jpg.jpg1324 senesi Eylül maaşı olan 39 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Avniye Cami-i Şerifi İmamı Hacı Recep Hulusi imzalı pusula. [1 Kanun-i Sani 1324]-1909-01-14
ACLEVP00428.jpg.jpg
Estiye Kazası, Vavelos ve Sakaka Kariyeleri İslam Mektepleri Muallimi Kokolaki Mustafa Asım Efendi'nin istihkakı ve terekesinin vekili Yarepetreli Azizaki Ahmedzaki Efendiyenin istidası üzerine alınan Kararları ihtiva eden ilm-i haber. [25 Nisan 1320]-1904-05-08
ACLEVP00422000.jpg.jpg
Muhtelif Camilerde (Yenişehir, Furni, Hamidiye, Avniye, Defterdar, Kaguş, Kendre, Uyanu, Hamryako) görevli memurların aldıkları maaşları gösteren defter.-1894; 1896
ACLEVP00406000.jpg.jpg
1314 senesi Laşid Evkaf Sandığı maaş senedatı. [1314]-1898
ACLEVP00400.jpg.jpgMaaşını Yerapetre Kazası Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Rüşdiye Mektebi Muallimi Ömer Avni imzalı senet. [31 Mart 1309]-1893-04-12
1-20 / 710
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır