1-10 / 57
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00021.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürü Merbutafaki Hüseyin Şakir'in, Katip Hacı Kahramanaki Hüseyin Hüsnünün ve Mübaşir Mustafa'nın 1323 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşlarını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [4 Teşrin-i Sani 1323]-1907-11-17
ACLEVP00444.jpg.jpg1321 senesi Nisan-Temmuz dönemine ait 4 aylık vazife-i acizanesi olan 56 drahmiyi Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Cami-i Şerfi Müezzini Mustafa imzalı senet. [5 Ağustos 1321]-1905-08-18
ACLEVP00438.jpg.jpgAhali-i İslamiye'nin kendisi aleyhinde şikayette bulunduklarına dair Avniye Cami İmamı Karahasanaki Receb Hulusi imzalı arzuhal Yerapetre'de İslamı Diniye Müdürü Kaguşlu Hacı İsmailaki Mehmed Emin Efendi'nin Canibi Alisine gönderilmiştir. {20 Eylül 1320]-1904-10-03
ACLEVP00434.jpg.jpg
Eylül-Teşrin-i Sani maaşı, Ramazan mürettebatı ve Kanun-i Sani-Şubat maaşlarının posta kanalı ile gönderildiğine ve alır almaz senetlerin tanzim edilmesine dair Estiye Evniye İmamı Receb Hulusi Efendi'ye gönderilen takrir. [26 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-11-08
ACLEVP00447.jpg.jpgin presence of He Director of Lasithiou Muslim Foundations Mehmet Emin Haji İsmailakis Mourat Hifjis Haji Mazloumakis, resident of Ierapetras is appointed inspector of the Muslim Foundations-1904-10-19
ACLEVP00023.jpg.jpgAknowledgement to Yeoryion Eleftheriadi, resident of Ierapetra, of Election Committee for Muslim Council of Elders of Lasithiou, that he has been appointed as secretary at the election for a recompensation of 15 drahmon.-1907-07-26
ACLEVP00029.jpg.jpgAknowledgement from the Vali(?) to the Judge of the Peace Tribunal of Kalou Horiou of the appointment of Yinam(?)/Yiani(?) Yianoulaki as Supervisor of the wakf estates located at the village of Hersoniso.-1902-11-15
ACLEVP00266.jpg.jpgApplication by the Holy Judge (Ierodikis) of Lasithiou to the Councilor of the Supreme Directory of Religion asking for permission of absence from his duties in order to go to Iraklion for the treatment of his disease and to visit his ill sister.-1907-04-13
ACLEVP00290.jpg.jpg1322 senesi Nisan Ayı maaşı olan 14 drahmi 3 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdarı Mustafa imzalı senet. [2 Haziran 1322]-1906-06-15
ACLEVP00100.jpg.jpgMaaşını Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Emval-i Eytam-ı İslam Nazırı Hasan Hüsnü imzalı pusula. [9 Mart 1319]-1903-03-22
1-10 / 57

Discover

Issue Date