1-10 / 710
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVP00665.jpg.jpgYenişehir Mekteb-i İbtidai Muallimi Ahmed Efendi'ye ait 1310 Şubat ayı maaşı olan 150 kuruşun ve Laşid Livası Maarif Müdürü Ali Abudaki'nin 1310 Kanun-i Evvel-Kanun-i Sani 2 aylık maaşı olan 600 kuruşun senetleri. [1311]-1895; 1896
ACLEVP00658001.jpg.jpg
Laşid Sancağı İslam Eytam Müdürü Ali Efendi'nin tekrar seçilmesi caiz olmadığından yerine bir başka münasip kişinin seçilmesine dair yapılan görüşmede idare azası Necip Bey'in ve Yusufaki İbrahim Efendi'nin Vekil olarak seçildiği hususunda takrir-1872
ACLEVP00667.jpg.jpgİcab-ı Halin İcrasından sonra ifa-ı vazifeye mübaşeret etmeye selahiyetdar olacağına dair Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşidin Mirambela Kazasında Laşid Niyabet-i Şeriyesi Akd-i Nikah Vekili Derviş Alaki Said Fikri Efendi'ye beyanı [13 Temmuz 1321]-1905-07-26
ACLEVP00641.jpg.jpg
The President of Muslim Foundations M. S. Hojakalas informs Director of Lasithiou Muslim Foundations that his request of prolonging his absence had been rejected when he (the President) was absent and therefore he should not worry.-1916-06-15
ACLEVP00682.jpg.jpgMirambela Kazası Rüşdiye Mektebi Muallimi Rasih Efendi'nin Teşrin-i Evvel 1297 maaşına sarf olunmak üzere 500 kuruşun Laşid Sancağı Maarif Meclisi Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Teşrin-i Evvel 1297]-1881-10-15
ACLEVP00633.jpg.jpg1301 senesi Eylül-Kanun-i Evvel dönemine ait 4 aylık maaşı olan 120 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kotohoryo Camii İmamı Makalaki Hüseyin imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-12
ACLEVP00602.jpg.jpgMaarif Nizamnamesinin tatbike konulması dolayısıyla bazılarının muhalefet etmesi üzerine Maarif Heyetinin istifa etmesi, muallimlerin maaşlarını nizamnamenin 90. maddesine istinaden zengin ebeveynler tarafından ödeneceğine dair dilekçe. [21 Eylül 1298]-1882-10-03
ACLEVP00610.jpg.jpgDefterdar Ahmed Paşa Camii müezzinlik hizmetinde bulunan Hacı Muaf Mustafa Efendi'nin ezanı vaktinde okumadığı isthbar kılındığından görevinden azl edilerek yerine Sabık Müezzin-i Sani Loytaki Mehmed Efendi'nin tayinine dair karar. [9 Şubat 1301]-1886-02-21
ACLEVP00560.jpg.jpg1309 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık maaşı olan 600 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf Seyyare Memuru Mustafa Nuri Gulaki imzalı senet. [31 Mayıs 1309]-1893-06-12
ACLEVP00489.jpg.jpg1298 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait 1 aylık maaşı olan 75 kuruşu Laşid Maarif Sandığı Varidat-ı hususiyesinden aldığına dair Bevvap Rüstem imzalı pusula. [30 Teşrin-i Sani 1298]-1882-05-12
1-10 / 710

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi