31-40 / 95
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00473.jpg.jpg1324 senesi Teşrin-i Evvel-Kanun-i Evvel dönemine ait 3 aylık Mürettebatı olarak 13 frank 50 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Avniye Cami-i Şerifi İmamı Karahasanaki Hacı Recep Hulusi imzalı pusula. [3 Kanun-i Sani 1324]-1909-01-16
ACLEVP00595001.jpg.jpg
1319 senesi Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı maaş senedatı. [1319]-1903
ACLEVP00648.jpg.jpg1322 senesi Nisan-Temmuz dönemine ait 4 aylık istihkakı olan 119 frank 60 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Cami-i Şerifi İmamı Ahmed Veliyüddin imzalı pusula. [3 Nisan 1324]-1908-04-16
ACLEVP00686.jpg.jpgIerapetra/ the writer M. Kothris informs Pertev Efendi that he Delivered the relevant lists to Mouhajepeji Efendi and that he accepted them however, the foundation has no money for the moment and the employees do not even receive their salaries.-1902-05-29
ACLEVP00474.jpg.jpg1324 senesi Eylül maaşı olan 39 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Avniye Cami-i Şerifi İmamı Hacı Recep Hulusi imzalı pusula. [1 Kanun-i Sani 1324]-1909-01-14
ACLEVP00635001.jpg.jpg
Seyyar Memuriyeti maaşatını Evkaf Dairesi medyunlarından Osman Bey'in varislerinden tahsil etmesine varislerin itirazı üzerine dava masrafının Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Defterdar Camii İmamı Ahmed Veliyüddin imzalı senet-1905-05-13; 1907-11-19
ACLEVP00021.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürü Merbutafaki Hüseyin Şakir'in, Katip Hacı Kahramanaki Hüseyin Hüsnünün ve Mübaşir Mustafa'nın 1323 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşlarını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [4 Teşrin-i Sani 1323]-1907-11-17
ACLEVP00444.jpg.jpg1321 senesi Nisan-Temmuz dönemine ait 4 aylık vazife-i acizanesi olan 56 drahmiyi Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Cami-i Şerfi Müezzini Mustafa imzalı senet. [5 Ağustos 1321]-1905-08-18
ACLEVP00438.jpg.jpgAhali-i İslamiye'nin kendisi aleyhinde şikayette bulunduklarına dair Avniye Cami İmamı Karahasanaki Receb Hulusi imzalı arzuhal Yerapetre'de İslamı Diniye Müdürü Kaguşlu Hacı İsmailaki Mehmed Emin Efendi'nin Canibi Alisine gönderilmiştir. {20 Eylül 1320]-1904-10-03
ACLEVP00434.jpg.jpg
Eylül-Teşrin-i Sani maaşı, Ramazan mürettebatı ve Kanun-i Sani-Şubat maaşlarının posta kanalı ile gönderildiğine ve alır almaz senetlerin tanzim edilmesine dair Estiye Evniye İmamı Receb Hulusi Efendi'ye gönderilen takrir. [26 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-11-08
31-40 / 95

Discover

Issue Date