21-30 / 95
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00471.jpg.jpgİhtiyar Meclisi'nin kararınca 27 Mayıs 1324'ten 1 Temmuz 1324'e kadar çalıştığını, ücretini Müessesat-ı Diniye Dairesi Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Müessesat-ı Diniye Dairesi Mümeyyizi Çikonaki Edhem imzalı pusula. [1 Temmuz 1324]-1908-07-14
ACLEVP00500.jpg.jpg
77 dr. is payed to the Secretary of the Ierapetras Magistrate's Court-1908-05-22
ACLEVP00697001.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığına 3 Şubat 1317 İla 7 Temmuz 1318 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğin makbuz ilm-i haberidir.-1902-02-16; 1902-07-20
ACLEVP00476.jpg.jpgCemaat-i İslamiye Heyetinin 21 Eylül 1323 tarihli telgrafnamesinin mündericatı üzerine Estiye Cami-i Şerifi müezzinlik, kayyumluk ve imamet vazifesine Babalaki İbrahim'in tayinnamesinin ısdar buyurulmasına dair Laşid Cemaat-i İslamiye Reisinin yazısı.-1908-01-05
ACLEVP00640.jpg.jpgNikolaos K. Kakaklakis was serving as in Janitor in Kadri Village.-1907-11-13
ACLEVP00650.jpg.jpgYerapetre dahilinde ve haricinde kain mezaristanda görevli Ahmed Papuşçualaki'nin ücreti olan 2 drahmi 25 leptayı aldığına dair pusula. [1 Nisan 1324]-1908-04-14
ACLEVP00668.jpg.jpgBabaalaki İbrahim Efendi'nin Mirambela Kazasının hiçbir köyünde ikamet etmemesi nedeniyle kaza-ı mezburda akd-i izdivaç vekaletine Said Fikri Efendi Derviş Alaki'nin tayin olunduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in beyanı.-1905-07-12
ACLEVP00696.jpg.jpgAdministration of Lasithiou Muslim Foundatios certifies that according to the books kept by Financial Department, Velis Hojakis, former teacher, has the right to receive from the Treasury of former Muslim Financial Department, his salaries: in total 1440,1/2 gr.-1903-08-12
ACLEVP00687.jpg.jpg
The Ierodikis of Attalias City Ismail Seifouldin certifies that in his presence and in presence of the Translator Moustafa Efendi, Mehdie, daughter of Haji Housein Solidaki appointed Aivasaki Halil, her delegate on Crete.-1900-09-11
ACLEVP00596.jpg.jpgHamidiye Cami-i Şerifi’ndeki müezzinlik ve Defterdar Cami-i Şerifi’ndeki müezzinlik vazifeleri karşılığını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Mazlumaki Receb imzalı senet. [20 Ağustos 1324]-1908-09-02
21-30 / 95

Discover

Issue Date