11-20 / 95
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00597.jpg.jpg1324 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık İstihkakı olan 78 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Avniye Cami-i Şerifi İmamı Hacı Receb Hulusi imzalı senet. [10 Ağustos 1324]-1908-08-23
ACLEVP00645.jpg.jpg1324 senesi Nisan dönemine ait istihkakı olan 59 drahmi 40 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Müessesat-ı Diniye Katibi Hüseyin Hüsnü Hacı Kahramanaki imzalı pusula. [30 Nisan 1324]-1908-05-13
ACLEVP00644.jpg.jpg1324 senesi Mart dönemine ait istihkakı olan 20 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Avniye Cami-i Şerifi Müezzini Babalaki İbrahim imzalı pusula. [22 Nisan 1324]-1908-05-12
ACLEVP00494.jpg.jpg
Cezirede zuhur eden son iğtişaştan evvel Laşid Sancağı Mekatib-i İslamiyesinde müstahdem talim heyetinin v.s hademenin Sabık Maarif Dairesinden olan istihkaklarının yeniden tedkik edilmesine dair Daire Müdürü tarafından yazılan ariza. [13 Eylül 1320]-1904-09-26
ACLEVP00492.jpg.jpgHamidiye Cami-i Şerifi Müezzinliği'nden kesb-i istihkak eylediği 1,5 aylık istihkakı olan 30 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami müezzini imzalı senet. [11 Mayıs 1324]-1908-05-24
ACLEVP00475.jpg.jpg3 aylık mürettebatı olan 15 frank 50 leptayı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Defterdar Cami-i Şerifi Müezzini imzalı pusula. [4 Kanun-i Sani 1324]-1909-01-17
ACLEVP00493.jpg.jpgYerapetre Defterdar Cami-i Şerifndei Mayıs 1322-Haziran 1322 dönemine ait maaşı olan 168 drahmiyi Laşid İslam Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ali Hocakaki ibn Hüseyin adına imzalanmış senet. [8 Mayıs 1324]-1908-05-21
ACLEVP00491001.jpg.jpg
1324 senesi Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan dini görevlilere ödenen maaş senedatı. [1324]-1908
ACLEVP00688.jpg.jpg
Law suit of Ahmet Zeki Azizaki against the Administration of Lasithiou Muslim Foundations towards Magistrate's Court. The plaintiff states that from January 1902 to the 22th of March 1904 he has been serving as an employee of Lasithiou Holy Court, with a salary of 130 dr.-1905-02-05
ACLEVP00472.jpg.jpg1324 senesi Kanun-i Evveline ait istihkakı ile Hamidiye Cami-i Şerifi damındaki kiremitlerin tamiri bedeli olan 44 frangı Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen camii imamı Ali Naci imzalı pusula. [4 Kanun-i Sani 1324]-1909-01-17
11-20 / 95

Discover

Issue Date