1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00337.jpg.jpgLaşid Evkaf Dairesinde müstahdem memurlar ile mürtezikaların isimleri ile maaşlarını mübeyyin defter. [1310-1311]-1894; 1896
ACLEVP00417.jpg.jpg
Laşid Evkaf vazifesinden ayrılan Liva Müdürü Ahmed Zeki Efendi'nin Devir teslim defteri. [8 Temmuz 1319]-1903-07-21
ACLEVP00284.jpg.jpg
Application Muslim Religious Foundations' former Director Ahmet Zeki Azizaki to Muslim Council of Elders justifying and providing receipts described as deficit of the Treasury of the Administration.-1913-12-09
ACLEVP00013.jpg.jpg1305 senesi Mart-Ağustos dönemine ait 6 aylık maaş karşılığı olan 135 kuruşun Yerapetre Maarif Şubesi Sandığı'ndan alındığını gösteren pusula. [Gaye-i Ağustos 1305]-1889-09-12
ACLEVP00012.jpg.jpgLaşid Niyabet-i Şeriyyesi Huzur-ı Fazılanelerinden Laşid Mahkeme-i Şeriyye Mübaşiri Azizaki Mehmed Fevzi Efendi'nin nikah merasimi için yapacağı alış-veriş için izin talebi. [25 Nisan 1320]-1904-05-08
ACLEVP00422000.jpg.jpg
Muhtelif Camilerde (Yenişehir, Furni, Hamidiye, Avniye, Defterdar, Kaguş, Kendre, Uyanu, Hamryako) görevli memurların aldıkları maaşları gösteren defter.-1894; 1896
ACLEVP00388000.jpg.jpg
Laşid Sancağı İslam Eytam Sandığı Müdürü Kadıoğlaki Ahmed Şevki Efendi'nin Haziran 1304 tarihinde görülen muhasebesinin defteri. [30 Haziran 1304]-1888-07-12
ACLEVP00698.jpg.jpg
Girit Maarif Nizamnamesinin değiştirilen maddelerine istinaden Meclis-i Maarif Riyasetine İbrahim Saib Efendi'nin mülazımlığına Doktor Pertev Efendi'nin Oyçokluğu ile seçilmiş ve tayin kılınmış olduğuna dair İntihabname sureti. [21 Nisan 1300]-1884-05-03
1-8 / 8
  • 1

Discover

Issue Date