1-10 / 300
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00665.jpg.jpgYenişehir Mekteb-i İbtidai Muallimi Ahmed Efendi'ye ait 1310 Şubat ayı maaşı olan 150 kuruşun ve Laşid Livası Maarif Müdürü Ali Abudaki'nin 1310 Kanun-i Evvel-Kanun-i Sani 2 aylık maaşı olan 600 kuruşun senetleri. [1311]-1895; 1896
ACLEVP00560.jpg.jpg1309 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık maaşı olan 600 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf Seyyare Memuru Mustafa Nuri Gulaki imzalı senet. [31 Mayıs 1309]-1893-06-12
ACLEVP00535.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Sani - Şubat dönemine ait 4 aylık maaşı olan 500 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf ve Eytam Meclisi Katibi Şeyhzade Mekmed Şükrü imzalı pusula. [28 Şubat 1307]-1892-03-11
ACLEVP00497.jpg.jpg
Uyano Kazası Mektebi Muallimi Halil Efendi ile Mekteb-i Rüştiye Muallimi Rüstem Efendi ile meclis kararınca becayişine dair karar [8 Eylül 1310]-1894-09-20
ACLEVP00504001.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığının 1311 Teşrin-i Evvel ayı maaş senetleri. [Teşrin-i Evvel 1311]-1895-10
ACLEVP00591.jpg.jpg1306 senesi Mayıs-Haziran dönemine ait 2 aylık maaşı olan 240 kuruşu Estiye Maarif Şubesi tahsisatından olmak üzere Liva Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Piskofalo Kariyesi İbtidai Mektebi Muallimi İsmail Mehmed imzalı pusula. [4 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-10-16
ACLEVP00672.jpg.jpg1308 senesi Kanun-i Evvel başlangıcından 1309 senesi Mart sonuna kadar 4 aylık maaşı olan 480 kuruşu Yerapetre Kazası Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Katohoryo Mektebi Muallimi Mustafa imzalı pusula.[14 Ağustos 1309]-1893-08-26
ACLEVP00550.jpg.jpg
1307 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani maaşı olan 300 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Furnis Kariyesi Camii İmamı İlhami Mehmed Molla Ahmedaki imzalı senet. [7 Kanun-i Evvel 1307]-1891-12-19
ACLEVP00556.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Sani-Şubat dönemine ait 4 aylık maaşı olan 800 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Piri Mekteb-i Kebiri Muallimi Ali Nami imzalı senet. [28 Şubat 1307]-1892-03-11
ACLEVP00576.jpg.jpg1309 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık maaşı olan 200 kuruşu Yerapetre Kazası Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Mektebi Rumca Muallimi imzalı pusula. [30 Ağustos 1309]-1893-08-11
1-10 / 300

Discover

Issue Date