Hasan Kerafatizaki'nin taht-ı velayet ve vasayetindeki müteveffiye eşi Fatma İsmailopola'dan doğan eytamının annelerinden kalan Resmo, Galos Kariyesi'ndeki emlakin Galos Kariyesi sakinlerinden Yorgi Balasak'ye satılmasına dair kararname. [15 Temmuz 1319]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVO00143001.jpg1.38 MBJPEG
ACREVO00143001A001.jpg1.12 MBJPEG
ACREVO00143001E001.jpg1.25 MBJPEG
ACREVO00143001E002.jpg1.14 MBJPEG
ACREVO00143002.jpg1.28 MBJPEG
ACREVO00143002A001.jpg1.33 MBJPEG
ACREVO00143002A002.jpg1.23 MBJPEG
Başlık
Hasan Kerafatizaki'nin taht-ı velayet ve vasayetindeki müteveffiye eşi Fatma İsmailopola'dan doğan eytamının annelerinden kalan Resmo, Galos Kariyesi'ndeki emlakin Galos Kariyesi sakinlerinden Yorgi Balasak'ye satılmasına dair kararname. [15 Temmuz 1319]
Tanım
The Rethimnis Council of the Muslim Elders represented by the President Fahroudin Hojaki, and the Members Sefki Tsitsekaki, Kiami Veisagadaki and Merjan Omeraki
Not
Family council and Inspector Haider Haji Bekirakis proposed to provide guardian of orphans of Fatoumes Ismailopoulas, who is also their father, Hasan Kerafajidaki, with permission to sell on the name of children land properties to Georgion Anagn. Balasaki
Yayın Tarihi
1903-07-15
1903-07-28
Dil
Osmanlı Türkçesi
Yunanca
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/58036
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACREVO00143
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.