1-20 / 579
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00532.jpg.jpg
In presence of the Ierapetrou Notary Ioannou Ad. Kannikaof (?): Ivraim Dervih Vei Veli Vegaki, shoe maker and Mihail Trapezanakis, Lawyer, representing lasithiou administration of the Muslim Foundations, agreed on-1907-10-15; 1907-10-17
ACLEVF00523.jpg.jpg
In presence of the Ierapetrou Notary Mihail G. Petri:The Director of Administration of the Lasithiou Muslim Foundations Mehmet Emin Hajismakilakis and Mihail N. Trapezanakis, Lawyer, both residents of Ierapetrou, agreed on-1904-10-09
ACLEVF00515.jpg.jpg
Hamryakolu Anastas ve Yorgi Hristozolaka'nın deyn muhasebesini gösteren defter. [7 Mayıs 1337]-1921-05-07
ACLEVF00467.jpg.jpgCami avlusunda bulunan bahçeye satın aldığı levazımın bedeli olan 88 kuruş 20 parayı Evkaf memurundan aldığına dair senet. [5 Haziran 1287]-1871-06-17
ACLEVF00453001.jpg.jpg
Hacı Piri Çeşmesi su mecrasının tamiri için imal ettiği 240 adet künkün bedeli olan 150 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan Kendreli Çömlekçi Ali Sarızaki tarafından alındığına dair senet. [18 Haziran 1307]-1891-06-30
ACLEVF00450001.jpg.jpg
Orders, applications and table by Lawyer Mihail Kothrin against the Administration of Lasithiou Muslim Foundations and Lasithiou Evkaf.-1896-02-19; 1904-09-27
ACLEVF00407.jpg.jpgReceipt of payment for 6 dr., by the Director of Muslim Religious Foundations of Lasithiou, to the translator.-1908-08-22
ACLEVF00393.jpg.jpgCourt taxes payed to Lasithiou Ierodikio for the month October 1904.-1904-11-04
ACLEVF00372.jpg.jpgLaşid Eytam ve Evkaf Dava Vekili Kalmeraki Osman Canip'e ödenen 400 kuruşun makbuzu. [Temmuz 1298]-1882-07
ACLEVF00367.jpg.jpgThe Director of the Lasithinou Muslim Foundations asks Mr. Arif Demakin to pay his debts to the foundations (122,17 dr.)-1904-11-30
ACLEVF00364.jpg.jpg
To the Director the writer (Doctor?) informs that he has no money with him and asks to pay his debts (1869 dr.) later-1905-01-06
ACLEVF00361.jpg.jpg
Yeniden İnşa olunan vakıf dükkan ve mahzenleri için sarf olunan miktarı gösteren defter. [20 Nisan 1300]-1884-05-02
ACLEVF00352.jpg.jpgKukakalı Hasan Konalaki Efendi'nin 43 drahmi 29 leptalık borcunun ödendiğine dair Laşid İslam Müessesat-ı Diniye Müdürü tarafından yazılmış tahrirat. [4 Ağustos 1320]-1904-08-17
ACLEVF00350001.jpg.jpg
2 Mayıs-22 Eylül 1307 dönemine ait Laşid Evkaf Sandığına teslim olunan meblağa mahsus ilm-i haberleri ihtiva eden makbuz koçanı.-1891-04-14; 1891-10-04
ACLEVF00306.jpg.jpg
Yerapetre Hükümet Konağı yakınında aşağı kabristan'ın duvarlarının inşa masrafları hakkında Laşid Evkaf Sandığının Mimar Beyzade Mustafa Fuad Efendi'nin Keşif raporuna göre yaptığı ödemeler. [10 Kanun-i Sani 1300]-1885-01-22
ACLEVF00292.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinlerinden Molla Mehmed ve Molla Nusret Ebnan-ı Ali Papuçcu Alaki'nin Laşid Evkaf Sandığı'ndan talep ettiği istikraz hakkında istidası. [26 Mart 1312]-1896-04-07
ACLEVF00285.jpg.jpgİskopi Kariyeli Kalpsizzade Mehmed'in Laşid İslam Eytam Sandığına olan borcunun tesviyesi hakkında tahrirat. [23 Temmuz 1291]-1875-08-04
ACLEVF00245000.jpg.jpg
14 Eylül 1328-12 Mart 1329 dönemine ait makbuz koçanı [1328-1329]-1912; 1913
ACLEVF00233.jpg.jpgLaşid Cemaat-i İslamiye Heyeti'nin kararı mucibince Kandıra Cami-i Şerif için Laşid İslam Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti Sandığı'ndan verilen 12 drahminin alındığına dair Hacı Ahmed Paşalaki imzalı pusula. [3 Temmuz 1319]-1903-07-16
ACLEVF00231.jpg.jpgNote of the Director of the (Ottoman Orphans') Bank of (?) to the Chief-Secretary of the Court of First Instance of Lasithiou accompanying the dispatchment of the sum of 1,10 drah. as expenses for the copying of the decision no. 77.-1910-10-27
1-20 / 579
Discover
Issue Date
Browse