21-40 / 579
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00227.jpg.jpgYerapetre Maarif Şubesinde Kullanılmak üzere satın alınan 80 dirhem mürekkep ile 2 aded ? kalemi bedeli olan 10 kuruş 25 paranın alındığına dair pusula. [5 Eylül 1302]-1886-09-17
ACLEVF00220.jpg.jpgInvitation of the Religious Foundations' Director of the Holy Court (Ierodikiou) of Lasithiou to Yeoryion Yeromarkakin, resident of Piskopi, to pay expenses caused by the lausuit initiated against the Directory, to the Directory's Treasury.-1916-08-27
ACLEVF00194.jpg.jpg
Letter to Midihat Kaleraki asking him to deliver to Lawyer Konst. Stamataki the sum of 125 drah. dispatched by the directory to Midihat Kaleraki, due to the fact that he was the one who suggested him as a lawyer to the Administaration.-1914-08-23
ACLEVF00112.jpg.jpgFatma binti Osman Vakfından olup Laşid Evkaf İdaresinden tahsil olunan ve Evkaf Sandığına teslim kılınan 82 kuruş 15 paraya dair Mütevelli-i Vakıf Ömer mühürlü pusula. [25 Şubat 1289]-1874-03-09
ACLEVF00098.jpg.jpg
Yerapetre Yeni Camii Vakfı'na ait 2 dükkanda açılan kapıların masrafı olan 38 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair dükkanın kiracısı Turkosazaki Hasan imzalı pusula. [12-30 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-24; 1890-02-11
ACLEVF00095.jpg.jpgKandiye Valide Sultan Mahallesi'nde inşa ettiği çeşmenin masrafları için Laşid Evkaf İdaresi'nce tahsil olan parayı Yerapetre Kaymakamı Süleyman Asaf Efendi'nin ulaştırdığı Girid Vilayeti Evkaf Müdürü İsmail Naili imzalı ilmühaberi [30 Teşrini Sani 1308]-1892-12-12
ACLEVF00092.jpg.jpg
Ceddi Hanyevizade Hacı Ahmed Ağa Merhumun Mekteb ve Medresesi Evkafından İcaede ve icralı akarın hasılatına mahsuben Kandiye Evkafına mevrud seranın havi bulunduğu paranın alındığına dair Mehmed Nuri imzalı pusula. [16-27 Teşrin-i Sani 1308]-1892-11-28; 1892-12-09
ACLEVF00088.jpg.jpg22 Teşrin-i Evvel 1308 tarihli merbut kararname mucibince Mustako Baba Türbesinin tamiratına sarf olunmak üzere 700 kuruşun türbe-i mezkur varidatından olmak üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Ahmed imzalı pusula. [22 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-03
ACLEVF00087.jpg.jpgHomriyako Cami-i Şerifi İmamı Süleyman Mihri Efendi'ye Laşid Evkaf Muhasebeciliği'nin emri üzerine tanzim ettiği bir kıta vekaletnamenin ücretini Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Mukavelat Muharriri Mehmed imzalı pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-10-13
ACLEVF00043.jpg.jpgHondros Camii'nin 1312 senesine ait aydınlatma masrafı olan 136 kuruş 10 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan ödendiğine dair pusula. [26 Şubat 1310]-1895-03-10
ACLEVF00037.jpg.jpg
Hondros ve Uyanu Camiileri’nin 1 yıllık aydınlatma giderinin Evkaf Sandığı'ndan camiilerin imamları Hasan'a ve Akif Hüseyin'e ödendiğine dair pusulalar. [30 Şaban 1290]-1873-10-23
ACLEVF00015.jpg.jpgMeclis Reisi Mehmed Şükrünün, Meclis Odasındaki Sandalyelerinin eski olmasından dolayı toplantılarda heyetin oturması için 5 adet koltuk sandalye alınmasına dair talebi. [22 Haziran 1311]-1895-07-04
ACLEVF00577.jpg.jpg
Evkaf Sandığına medyun olanların deynlerine güzeştlerin güzeştesinin ilave edilip edilmeyeceğine dair Liva Müdde-i Umumiliğinin mütlaası ve cevabı. [22 Eylül 1309]-1893-10-04
ACLEVF00574.jpg.jpgKandiye Evkaf Sandığı'ndan Laşid Maarif Sandığı'na verilen paradan kütüp ve risale bedeli düşülüp Uyano Kazası'na isabet eden 3500 kuruşu Liva Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Uyano Maarif Şubesi Reisi Hüseyin Fikri ve sair azanın mühürlediği tahrirat. [24 Mart 1298]-1882-04-05
ACLEVF00573.jpg.jpgMirambela Kazası'nın Maarif Şubesi hakkında düşen 1500 kuruşun Liva Maarif Sandığı'ndan alındığına dair Mirambela Kazası Maarif Şubesi Reisi Receb Adullah imzalı tahrirat. [10 Mart 1298]-1882-03-22
ACLEVF00569.jpg.jpgKandiye Evkaf Sandığı'ndan tavizen Laşid Maarif Sandığı'na verilen akçeden İspirlanga Maarif Şubesi'ne ifraz olunan 2500 kuruşu Maarif Liva Sandığı'ndan aldığına dair İspirlanga Maarif Şubesi Reisi Derviş ve sair azanın mühürlediği tahrirat. [29 Mart 1298]-1882-04-10
ACLEVF00547.jpg.jpg
İspirlanga Cami-i Şerifi için satın alarak sarf ettiği 176,20 kuruşluk mürettebatın bedelini Laşid Efkaf Sandığı'ndan aldığına dair Adabaşaki Ali Rıza imzalı senet.[15 Mayıs 1306]-1890-05-27
ACLEVF00546.jpg.jpgHanyavizadeganın Vakfı'ndan olup Yarapetra'da bulunan bir konağın helalarının temizliği ve satın alınan bir adet anahtarın bedeli olan 24,30 kuruşun Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Yarapetreli Hasan Ağazaki imzalı ilmü haber [17 Mayıs 1306]-1890-05-29
ACLEVF00514.jpg.jpg
Karakaş Mehmed Ağa Cami-i Şerifi muhasebesi. [Haziran 1299]-1883-06
ACLEVF00510000.jpg.jpg
6 Teşrin-i Evvel 1328-3 Nisan 1329 dönemine ait Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresine teslim olunan meblağa mahsus ilm-haber koçanı.[Teşrin-i Evvel-Nisan 1328-1329]-1912-10; 1913-04
21-40 / 579
Discover
Issue Date
Browse