1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVFM00023.jpg.jpgYerapetre sakinlerinden Ahmed Balahtarakinin Kandiye'de Besim Efendizade Süreyya Bey'in yanına hademelik için tevdi eylediği kendisini aklı olmayan İnayet'in babasına tenbihatta bulunularak kızını alması için Esseyid Hafız Mehmed Edhem'in yazısı.-1916-10-16
ACLEVFM00025.jpg.jpg
Kaguş Kariyesi sakinesi Zahide binti Abdülkerim tarafından ve validesinin izni ile Kavala'dan İbrahim Paşa Mahallesi'nden Abdülkadir bin Hasan Efendi ile evlenmesine mani-i şer'i olmadığına dair izinname. [17 Nisan 1331}-1915-04-30
ACLEVFM00026.jpg.jpgNikah varakalarının ne şekilde tanzim edileceğine ve Naib tarafından tasdik edilerek geçerli olacağına dair yazı.-1914-07-13
ACLEVFM00030.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Sıdıka binti Sami Lazaki'nin Talibi olan Kasaba-ı mezkur sakinlerinden Ahmed Bin Osman ile evlenmesine bir şer'i mani olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imam vekili ve hatibinin yazısı.-1919
ACLEVFM00009.jpg.jpgYerapetre Kasabasında sakine Zeynep binti Mustafa Tahir Efendaki ile Yerapetre Kasabası sakinlerinden İbrahim Bey Bin Derviş Bey'in evlenmesinde şeri mani olmadığına dair Sabık Defterdar Camii imamı imzalı beyanname. [17 Şubat 1334]-1918-02-17
ACLEVFM00013.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Zarife binti Ali Konalaki'nin Kasaba-ı mezkure sakinlerinden İbrahim bin Ali Yesiralaki ile evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imamının ilm-i haberi. [14 Haziran 1334]-1918-06-14
ACLEVFM00011.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Melek binti Ali'nin Kasaba-ı mezkur ahalisinden Mustafa bin Osman ile evlenmesine bir mani-i şeri olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imamı tarafından verilen ilm-i haber. [24 Haziran 1334]-1918-06-24
ACLEVFM00015.jpg.jpgEstiye'nin Vavolis Kariyesi ahalisinden Molla Hüseyin Perzikaki, zevcesi ile iyi geçinemediği ve eşine iyi davranmadığından mahkemeye çağrılarak tenbihte bulunulmasına dair Mustafa Raşid'in tahriratı.-1911-08-18
ACLEVFM00001.jpg.jpgMahkeme-i Şeriyyesine gönderilen Sabık Defterdar Cami İmamı Cumhur Efendi'nin Hasibe binti İslamaki isimli genç aynı kasabadan Muhiddin Bin Atıf Kadıoğlaki isimli kimse ile evlenmesinde şeri bir engel bulunmadığına dair ilm-i haber. [15 Kanun-i Sani 1334]-1918-01-16
ACLEVFM00012.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Tenzile binti Yusuf Hacı İbrahimaki'nin Kasaba-ı mezkure sakinlerinden Ahmed bin Mustafa Rüstemaki ile evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Cami-i Şerifi İmamının ilm-i haberi. [28 Nisan 1334]-1918-04-28
1-10 / 10
  • 1

Discover

Type