1-10 / 32
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVFM00028.jpg.jpgYerapetre Pingara ahalisinden olup eşi Ümmü Hayz binti Ali El-Murtaza'nın Hanya'daki kızkardeşi Gasrat Hanım'ın Pingara'ya gelip eşini ve çocuğunu kandırarak vapurla kaçırdığı hususunda Abdülmelik imzalı dilekçe. [22 Rebiyülahir 1311]-1893-11-02
ACLEVFM00024.jpg.jpgDenizde boğulan babası müteveffa Halil bin Mustafa Bakkalaki'nin vefatından dolayı yetim kaldığı, Yerapetre'de kahvecilik yapan Tevfik Alaki ile evlenceğinden kendisine yardım edilmesi için Yarapetreli Nesibe binti Halil Bakkalak'nin dilekçesi.-1883-04-21
ACLEVFM00023.jpg.jpgYerapetre sakinlerinden Ahmed Balahtarakinin Kandiye'de Besim Efendizade Süreyya Bey'in yanına hademelik için tevdi eylediği kendisini aklı olmayan İnayet'in babasına tenbihatta bulunularak kızını alması için Esseyid Hafız Mehmed Edhem'in yazısı.-1916-10-16
ACLEVFM00025.jpg.jpg
Kaguş Kariyesi sakinesi Zahide binti Abdülkerim tarafından ve validesinin izni ile Kavala'dan İbrahim Paşa Mahallesi'nden Abdülkadir bin Hasan Efendi ile evlenmesine mani-i şer'i olmadığına dair izinname. [17 Nisan 1331}-1915-04-30
ACLEVFM00022.jpg.jpgEstiye Limanı'nda sakine Fatma binti Cemil adlı kız ile İspirlangalı halen Avniye'de sakin Ali Reis Cemalaki'nin evlenmelerine bir şer'i mani olmadığına dair Avniye Cami-i Şerif imamı ve Naib Vekili Kara Hasanaki Receb Hulusi imzalı ilam. [20 Şubat 1320]-1905-03-05
ACLEVFM00029.jpg.jpg
Meryem binti Hayriye adlı Hanım'ın boşanma davası zabıtları.--
ACLEVFM00021.jpg.jpgEstiye Limanı'nda sakine İspirlangalı Nesibe binti Osman Molodaki'nin talibi olan Avniyeli Mustafa adlı kimse ile evlenmesine şer'i bir mani olmadığına dair Estiye Avniye imamı ve akd-i nikah vekilinin yazısı. [29 Eylül 1323]-1907-10-12
ACLEVFM00027.jpg.jpg
Müteveffa Kamer binti Mehmed'in oğlu Mustafa'nın babası fakir olduğundan mülklerini nafakasına terk ettiği hakkında takrir. [17 Kanun-i Sani 1288]-1872-01-29
ACLEVFM00031001.jpg.jpg
Yerapetre Yapıncı Kariyesi doğumlu olup Antalya'da sakin müteveffa Hüseyin Mustafaki'nin evladı İbrahim Necip ve Zehra'nın sinin-i buluğa erdiklerine dair açılan davanın vekili Mukavelat Muharriri Hasan Sıdkı Efendi'nin deyn seneti [6 Ağustos 1318]-1902-08-19; 1902-12-31
ACLEVFM00026.jpg.jpgNikah varakalarının ne şekilde tanzim edileceğine ve Naib tarafından tasdik edilerek geçerli olacağına dair yazı.-1914-07-13
1-10 / 32

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi