1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVFM00022.jpg.jpgEstiye Limanı'nda sakine Fatma binti Cemil adlı kız ile İspirlangalı halen Avniye'de sakin Ali Reis Cemalaki'nin evlenmelerine bir şer'i mani olmadığına dair Avniye Cami-i Şerif imamı ve Naib Vekili Kara Hasanaki Receb Hulusi imzalı ilam. [20 Şubat 1320]-1905-03-05
ACLEVFM00021.jpg.jpgEstiye Limanı'nda sakine İspirlangalı Nesibe binti Osman Molodaki'nin talibi olan Avniyeli Mustafa adlı kimse ile evlenmesine şer'i bir mani olmadığına dair Estiye Avniye imamı ve akd-i nikah vekilinin yazısı. [29 Eylül 1323]-1907-10-12
ACLEVFM00031001.jpg.jpg
Yerapetre Yapıncı Kariyesi doğumlu olup Antalya'da sakin müteveffa Hüseyin Mustafaki'nin evladı İbrahim Necip ve Zehra'nın sinin-i buluğa erdiklerine dair açılan davanın vekili Mukavelat Muharriri Hasan Sıdkı Efendi'nin deyn seneti [6 Ağustos 1318]-1902-08-19; 1902-12-31
ACLEVFM00014.jpg.jpg
İspirlanga'da sakine Fatma binti İbrahim Reis Seyidaki'nin eşi Ramazan Reis Zolaki veya Mazopaki'nin boşanmasına dair belgeler. [26-30 Mart 1320]-1904-04-08; 1904-04-12
ACLEVFM00032.jpg.jpgİstavrohorili yani Panayotaki zevcesi Despina binti Kaliyopi ve kızkardeşi Nikola Gaiforapola zevcesi Sofiya namlarına olarak varid olduğuna dair makbuz. [29 Mayıs 1322]-1906-06-11
ACLEVFM00016.jpg.jpgSeyidaki İbrahim Ağa'nın Kızı Fatma Hanım'ın eşi Servelaki Ramazan Reis Kandiye'ye firar etmiş ve evlenmiş olduğundan Fatma Hanım'la ilişkisi kalmadığına dair İspirlanga Cami-i Şerifi İmamı ve Niyabet-i Şeriye Vekili Babalaki İbrahim tarafından verilen yazı-1904-02-15
ACLEVFM00019.jpg.jpgÇelebi Arnavutaki'nin Gülüzar ile izdivacına mübeyyin nikahı akd edildiği, Derviş Alaki nikahının harcıyla pul bedelini Mahkeme-i Şeriyyeye eksik gönderdiğine dair Laşid Sancağında kadı vazifesini İfa eden Laşid Müftüsü Mustafa Raşid imzalı tahrirat.-1904-03-17
ACLEVFM00018.jpg.jpg
Seyidaki İbrahim Reis'in kızı Fatma ile evlenen Mazopaki veya Servelaki Ramazan Reis'in aralarındaki husumete ve boşanmalarına dair belgeler. [26 Şubat 1319- 19 Mart 1320]-1904-03-10; 1904-04-01
ACLEVFM00017.jpg.jpgŞükraki Ali Faik Efendi'nin Kızı Saadet Hanımefendi'nin Dervişalaki Said Fikri Efendi ile evlendiğine dair belge. [21 Şubat 1319]-1904-03-05
ACLEVFM00020.jpg.jpgEstiye Limanında sakine Fazilet binti Hüsyin Kademaki yahut Hacı Osmanaki ile Mustafa bin Ahmed Hacı Osmanaki'in nikah akdi. [21 Eylül 1323]-1907-10-04
1-10 / 10
  • 1

Discover

Type
Issue Date