1-20 / 32
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVFM00020.jpg.jpgEstiye Limanında sakine Fazilet binti Hüsyin Kademaki yahut Hacı Osmanaki ile Mustafa bin Ahmed Hacı Osmanaki'in nikah akdi. [21 Eylül 1323]-1907-10-04
ACLEVFM00010.jpg.jpgFulya Çalpopola'nın eşi Hacı Bekir Ağaoğlu Receb başka bir diyara gidip eşi ve çocuğunun geçimi için bir şey bırakmadığından kendisine ve çocuğuna yetecek kadar nafaka vermesine dair Laşid Livası Niyabet Mahkemesi Müdde-i Umumisinin takriri.-1927-04-03
ACLEVFM00006.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinlerinden Fatma binti Zihni Atıf Kadı Oğlaki ile Hasan ibn Receb Salih Berataki'nin evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii İmam Vekili Ali Nami imzalı beyanname. [4 Haziran 1337]-1921-06-04
ACLEVFM00030.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Sıdıka binti Sami Lazaki'nin Talibi olan Kasaba-ı mezkur sakinlerinden Ahmed Bin Osman ile evlenmesine bir şer'i mani olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imam vekili ve hatibinin yazısı.-1919
ACLEVFM00012.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Tenzile binti Yusuf Hacı İbrahimaki'nin Kasaba-ı mezkure sakinlerinden Ahmed bin Mustafa Rüstemaki ile evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Cami-i Şerifi İmamının ilm-i haberi. [28 Nisan 1334]-1918-04-28
ACLEVFM00003.jpg.jpgYerapetrede Laşid Niyabet-i Şeriyyesi Huzur-ı Fazılanelerine İmam ve nikah vekili Karahanaki Hacı Baba Hulusi Fazilet binti Mustafa Beyleraki kızı Zübeyde ve nikahlı eşi Selim Loparikakinin boşanma İşlemleri hakkındaki yazısı. [8 Eylül 1330]-1874-12-03; 1875-02-02
ACLEVFM00027.jpg.jpg
Müteveffa Kamer binti Mehmed'in oğlu Mustafa'nın babası fakir olduğundan mülklerini nafakasına terk ettiği hakkında takrir. [17 Kanun-i Sani 1288]-1872-01-29
ACLEVFM00031001.jpg.jpg
Yerapetre Yapıncı Kariyesi doğumlu olup Antalya'da sakin müteveffa Hüseyin Mustafaki'nin evladı İbrahim Necip ve Zehra'nın sinin-i buluğa erdiklerine dair açılan davanın vekili Mukavelat Muharriri Hasan Sıdkı Efendi'nin deyn seneti [6 Ağustos 1318]-1902-08-19; 1902-12-31
ACLEVFM00026.jpg.jpgNikah varakalarının ne şekilde tanzim edileceğine ve Naib tarafından tasdik edilerek geçerli olacağına dair yazı.-1914-07-13
ACLEVFM00005.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinlerinden Ali Hacı İbrahimaki'nin Necib Bin Mutafa Hacı Mehmedaki ile evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii İmam Vekili Ali Nami imzalı Beyanname. [7 Mayıs 1337]-1921-05-07
ACLEVFM00021.jpg.jpgEstiye Limanı'nda sakine İspirlangalı Nesibe binti Osman Molodaki'nin talibi olan Avniyeli Mustafa adlı kimse ile evlenmesine şer'i bir mani olmadığına dair Estiye Avniye imamı ve akd-i nikah vekilinin yazısı. [29 Eylül 1323]-1907-10-12
ACLEVFM00017.jpg.jpgŞükraki Ali Faik Efendi'nin Kızı Saadet Hanımefendi'nin Dervişalaki Said Fikri Efendi ile evlendiğine dair belge. [21 Şubat 1319]-1904-03-05
ACLEVFM00001.jpg.jpgMahkeme-i Şeriyyesine gönderilen Sabık Defterdar Cami İmamı Cumhur Efendi'nin Hasibe binti İslamaki isimli genç aynı kasabadan Muhiddin Bin Atıf Kadıoğlaki isimli kimse ile evlenmesinde şeri bir engel bulunmadığına dair ilm-i haber. [15 Kanun-i Sani 1334]-1918-01-16
ACLEVFM00004.jpg.jpg
Nikah akid defteri.-1920-06-01; 1921-01-20
ACLEVFM00029.jpg.jpg
Meryem binti Hayriye adlı Hanım'ın boşanma davası zabıtları.--
ACLEVFM00022.jpg.jpgEstiye Limanı'nda sakine Fatma binti Cemil adlı kız ile İspirlangalı halen Avniye'de sakin Ali Reis Cemalaki'nin evlenmelerine bir şer'i mani olmadığına dair Avniye Cami-i Şerif imamı ve Naib Vekili Kara Hasanaki Receb Hulusi imzalı ilam. [20 Şubat 1320]-1905-03-05
ACLEVFM00018.jpg.jpg
Seyidaki İbrahim Reis'in kızı Fatma ile evlenen Mazopaki veya Servelaki Ramazan Reis'in aralarındaki husumete ve boşanmalarına dair belgeler. [26 Şubat 1319- 19 Mart 1320]-1904-03-10; 1904-04-01
ACLEVFM00015.jpg.jpgEstiye'nin Vavolis Kariyesi ahalisinden Molla Hüseyin Perzikaki, zevcesi ile iyi geçinemediği ve eşine iyi davranmadığından mahkemeye çağrılarak tenbihte bulunulmasına dair Mustafa Raşid'in tahriratı.-1911-08-18
ACLEVFM00002.jpg.jpg
Kendire ahalisinden Fatma binti Mustafa'nın Veli Tataraki ile evlendiklerini gösteren belge. [22 Receb 1294]-1877-08-02
ACLEVFM00019.jpg.jpgÇelebi Arnavutaki'nin Gülüzar ile izdivacına mübeyyin nikahı akd edildiği, Derviş Alaki nikahının harcıyla pul bedelini Mahkeme-i Şeriyyeye eksik gönderdiğine dair Laşid Sancağında kadı vazifesini İfa eden Laşid Müftüsü Mustafa Raşid imzalı tahrirat.-1904-03-17
1-20 / 32
Discover
Browse