21-32 / 32
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVFM00025.jpg.jpg
Kaguş Kariyesi sakinesi Zahide binti Abdülkerim tarafından ve validesinin izni ile Kavala'dan İbrahim Paşa Mahallesi'nden Abdülkadir bin Hasan Efendi ile evlenmesine mani-i şer'i olmadığına dair izinname. [17 Nisan 1331}-1915-04-30
ACLEVFM00023.jpg.jpgYerapetre sakinlerinden Ahmed Balahtarakinin Kandiye'de Besim Efendizade Süreyya Bey'in yanına hademelik için tevdi eylediği kendisini aklı olmayan İnayet'in babasına tenbihatta bulunularak kızını alması için Esseyid Hafız Mehmed Edhem'in yazısı.-1916-10-16
ACLEVFM00009.jpg.jpgYerapetre Kasabasında sakine Zeynep binti Mustafa Tahir Efendaki ile Yerapetre Kasabası sakinlerinden İbrahim Bey Bin Derviş Bey'in evlenmesinde şeri mani olmadığına dair Sabık Defterdar Camii imamı imzalı beyanname. [17 Şubat 1334]-1918-02-17
ACLEVFM00032.jpg.jpgİstavrohorili yani Panayotaki zevcesi Despina binti Kaliyopi ve kızkardeşi Nikola Gaiforapola zevcesi Sofiya namlarına olarak varid olduğuna dair makbuz. [29 Mayıs 1322]-1906-06-11
ACLEVFM00028.jpg.jpgYerapetre Pingara ahalisinden olup eşi Ümmü Hayz binti Ali El-Murtaza'nın Hanya'daki kızkardeşi Gasrat Hanım'ın Pingara'ya gelip eşini ve çocuğunu kandırarak vapurla kaçırdığı hususunda Abdülmelik imzalı dilekçe. [22 Rebiyülahir 1311]-1893-11-02
ACLEVFM00013.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Zarife binti Ali Konalaki'nin Kasaba-ı mezkure sakinlerinden İbrahim bin Ali Yesiralaki ile evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imamının ilm-i haberi. [14 Haziran 1334]-1918-06-14
ACLEVFM00011.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden Melek binti Ali'nin Kasaba-ı mezkur ahalisinden Mustafa bin Osman ile evlenmesine bir mani-i şeri olmadığına dair Hamidiye Cami-i Şerifi imamı tarafından verilen ilm-i haber. [24 Haziran 1334]-1918-06-24
ACLEVFM00008.jpg.jpg19 Yaşlarında Zehra Hanım binti Mustafa Şabanalaki ile Kandiye sakinlerinden 33 Yaşlarında Osman ibn Mustafa İbrahim Bağaki'nin evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii imamı imzalı beyanname. [11 Kanun-i Evvel 1337]-1921-12-11
ACLEVFM00007.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden 22 Yaşlarında Hanım Hüseyin Göleki ile 24 Yaşlarında Receb'in evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii İmam Vekili Ali Nami imzalı beyanname. [6 Kanun-i Sani 1337]-1921-01-06
ACLEVFM00024.jpg.jpgDenizde boğulan babası müteveffa Halil bin Mustafa Bakkalaki'nin vefatından dolayı yetim kaldığı, Yerapetre'de kahvecilik yapan Tevfik Alaki ile evlenceğinden kendisine yardım edilmesi için Yarapetreli Nesibe binti Halil Bakkalak'nin dilekçesi.-1883-04-21
ACLEVFM00016.jpg.jpgSeyidaki İbrahim Ağa'nın Kızı Fatma Hanım'ın eşi Servelaki Ramazan Reis Kandiye'ye firar etmiş ve evlenmiş olduğundan Fatma Hanım'la ilişkisi kalmadığına dair İspirlanga Cami-i Şerifi İmamı ve Niyabet-i Şeriye Vekili Babalaki İbrahim tarafından verilen yazı-1904-02-15
ACLEVFM00014.jpg.jpg
İspirlanga'da sakine Fatma binti İbrahim Reis Seyidaki'nin eşi Ramazan Reis Zolaki veya Mazopaki'nin boşanmasına dair belgeler. [26-30 Mart 1320]-1904-04-08; 1904-04-12
21-32 / 32
Discover
Browse