Müteveffa İmamzade Hacı Mehmed Efendi'nin yetimi Necib rüşdünü ispatlayıncaya kadar deyn-i vakfın tediyesiyle diğer levazımatının tesviyesi zımnında Eytam Sandığı'ndan bulunan akçesinden 1000 kuruşun itası vasisi Hacı Mustafa Efendi tarafından istenmiştir.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00250.jpg639 KBJPEG
ACLEVO00250A001.jpg717.67 KBJPEG
Başlık
Müteveffa İmamzade Hacı Mehmed Efendi'nin yetimi Necib rüşdünü ispatlayıncaya kadar deyn-i vakfın tediyesiyle diğer levazımatının tesviyesi zımnında Eytam Sandığı'ndan bulunan akçesinden 1000 kuruşun itası vasisi Hacı Mustafa Efendi tarafından istenmiştir.
Tanım
Ancak Akçesi Müsaadesi olmadığından yalnız 500 kuruş ita olunmuştur. Yetimin bu kadar emlaki ve Eytam Sandığında 4000 kuruş kadar akçesi varken kendisine sefalet çektirilmesi doğru olmadığı ve yetimin mevcud nakdinden 500 kuruş sarf olunmasına dair takrir
Not
Laşid Sancağı Muavinliği Canib-i Alisine gönderilmiştir. [1 Teşrin-i Evvel 1289]
Yayın Tarihi
1873-10-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57777
Koleksiyonlar
Biçim
19,5-29 cm
Kod
ACLEVO00250
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.