Eşi müteveffa Nazif Konolaki'den olma Derviş ve diğer eşi Hüseyin Yeniçeraki'den olma Ali ve İbrahim'in Yerapetre'deki hanenin hisselerine isabet eden sehmlerinin nafakaları için harcanmasına dair anneleri Kamer Konolopola imzalı istida. [23 Mart 1307]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00110.jpg979.63 KBJPEG
Başlık
Eşi müteveffa Nazif Konolaki'den olma Derviş ve diğer eşi Hüseyin Yeniçeraki'den olma Ali ve İbrahim'in Yerapetre'deki hanenin hisselerine isabet eden sehmlerinin nafakaları için harcanmasına dair anneleri Kamer Konolopola imzalı istida. [23 Mart 1307]
Tanım
Laşid Sancağı Niyabet-i Şeriyye Canib-i Fazılanesine gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1891-04-04
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57768
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVO00110
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.