Bidayet Mahkemesinde Muhakeme olunan davasının hali hususuna Aya Nikola'ya azimeti elzem ruhsatın itasını talep ettiği Laşid Livası Mahkeme-i Şeriye Mübaşiri Azizaki Mehmed'in dilekçesi. [19 Teşrin-i Evvel 1320]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVJ00114.jpg985.54 KBJPEG
Başlık
Bidayet Mahkemesinde Muhakeme olunan davasının hali hususuna Aya Nikola'ya azimeti elzem ruhsatın itasını talep ettiği Laşid Livası Mahkeme-i Şeriye Mübaşiri Azizaki Mehmed'in dilekçesi. [19 Teşrin-i Evvel 1320]
Tanım
Laşid niyabet-i şeriyesi huzur-ı fazılanelerine gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1904-11-01
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57760
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLEVJ00114
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.