1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVE00025.jpg.jpgMünhal kalan İslam Muallimliğine Müftü Efendi'nin İnhasıyla Kadıoğlaki Mustafa Efendi'nin tayinine muvafakat hasıl olmuş ve Yeni Usul Elifba-ı Osmani ile Ecza-ı Şerifeden 25 adedin postayla gönderilmesi için Laşid Livası İhtiyar Meclisi Reisinin istidası.-1916-03-13
ACLEVE00028.jpg.jpgKanun-i Esasinin 108 maddesi 9. fıkrasına göre ders cetvelinin ve programının meclisçe onaylanmasına dair Laşid İhtiyar Meclisi Reisinin tahriratı [7 Şubat 1326]-1911-02-20
ACLEVE00029.jpg.jpgEstiye İslam Mektebinin suret-i İdaresi hususunda bir müfettiş tayinine dair Laşid İhtiyar Meclsi Reisinin yazısı [15 Haziran 1332]-1916-06-28
ACLEVE00001.jpg.jpg
Kitap listesi Gereğince Estiye Mekteb-i İptidai muallimliğine lüzum görülen 114 adet çeşitli Risalenin Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresiyle bu mektebin muallimi arasında yapılan yazışmalar üzerine kitapların ne surette gönderileceğine dair yazı. [9 Kanuni Sani 1329]-1914-02-01
ACLEVE00005.jpg.jpg
Application of secretary, acting as Muslim Religious Foundations' Director, to Supreme Directory of Education asking for issuing of an order to Sub-Customs officer of Sitias to allow the collecton deposited by Huseyn Moutafaki, Antonios Mihelopoulos.-1912-10-10
ACLEVE00004.jpg.jpgApplication of Maria iakovou Darkadaki To Muslim Council of Elders of Lasithiou for the occupation of the position of the teacher of handicraft at the Girl Students of the Muslim School.-1915-10-30
ACLEVE00003.jpg.jpgLetter of the Administration's Director of Muslim Religious Foundations to the President of the Supervisory Council of Primary Schools of Merambelou complaining the lack of response to the dispatchment of the decision of Muslim Council of Elders.-1915-11-18
ACLEVE00002.jpg.jpgYerapetre İslam Mektebinin Rumca ve Türkçe Lisanlarında hazırlanan tedrisat-ı umumiyesi programının tedkiki hususunda Yerapetre İslam Mektebi mualliminin istirhamı. [21 Kanun-i Sani 1326]-1911-02-03
1-8 / 8
  • 1

Discover

Type
Issue Date