1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVE00022.jpg.jpgBir sandık içinde 1900 adet Elifba-ı Osmani Ahmed Kami Efendi vasıtasıyla geldiğine dair Totozade Ahmed imzalı ilm-i haber. [9 Mayıs 1299]-1883-05-21
ACLEVE00031.jpg.jpgAyanoviyano Kariyesi Sıbyan Mektebinin İmtihanı icra kılınmış ise de Mektebin Muallimi Zeki Efendi çocukların jurnallerini hazırlamadan ayrılmış ve jurnaller tedavi için Oradakihondros Sıbyan Muallimi Hüseyin Efendi tarafından hazırlandığına dair takrir.-1886-08-30
ACLEVE00030.jpg.jpgLaşid Liva Maarif Meclisi Riyaset-i Canib-i Alisinin Uyanu Kariyesi Mekteb-i Rüşdiyesinin umumi imtihanında Zeki, Hilmi ve Ali Raşid Efendilerin başarılı olmalarından olmayı kendilerine şehadetname verilmesi. [18 Ağustos 1302]-1886-08-30
ACLEVE00021000.jpg.jpg
21 Nisan 1302 tarihli Tahrirattan Maarif Perverandan Şakir Ağa'nın Furnis Kariyesinde Yaptırdığı mektebin tasarruf şekli hakkındaki muameleleri ihtiva eden evrak. [24 Nisan 1302]-1886-05-06
ACLEVE00008.jpg.jpg
Mekteb-i Rüşdiye'de haddinden fazla talebe bulunduğundan muallimlerin becayişi hakkında vuku bulan karar üzerine mektebin kapatılmış olduğu ve açılması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Kokomazaki Kuşlu Hüseyin imzalı dilekçe. [18 Temmuz 1303]-1887-07-30
ACLEVE00006.jpg.jpg1303 senesine ait muvazene-i umumiye hakkında Maarif Reisi Bilalefendi'nin kanaatlerini bildiren yazısı. [9 Teşrin-i Sani 1303]-1887-11-21
ACLEVE00010001.jpg.jpg
Laşid Maarif Meclisine gönderilen tahriratlar. [Mayıs 1301]-1885-05
ACLEVE00011000.jpg.jpg
Laşid Sancağı Uyanu Maarif Şubesi evrakı. [1299]-1883
ACLEVE00009001.jpg.jpg
Laşid Maarif Meclisine gönderilen tahriratlar. [Temmuz 1299]-1883-07
ACLEVE00007.jpg.jpgEski Muallimlerden Demir Efendi'den 3 cilt “Lugat-ı Tarihiye” alındığına ve bunların demirbaş olarak şube meclisinde korunduğuna dair yazı. [9 Teşrin-i Sani 1303]-1887-11-21
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover

Type
Issue Date