Menufaç Kazası, Gas Kariyesinde sakinken vefat eden Salih Selimaki'nin eytamı Süleyman, Mehmed, Kazım, Afet, Halime ve Sevdiye için teşekkül eden akraba meclisinde yetimlerin bazı mülklerinin satılıp alacaklarının ödenmesine dair karar.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVO00424.jpg1.59 MBJPEG
ACIEVO00424A001.jpg1.37 MBJPEG
Başlık
Menufaç Kazası, Gas Kariyesinde sakinken vefat eden Salih Selimaki'nin eytamı Süleyman, Mehmed, Kazım, Afet, Halime ve Sevdiye için teşekkül eden akraba meclisinde yetimlerin bazı mülklerinin satılıp alacaklarının ödenmesine dair karar.
Yayın Tarihi
1901-10-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57591
Koleksiyonlar
Biçim
22-31 cm
Kod
ACIEVO00424
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.