1-20 / 666
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVO00653.jpg.jpg
Decision of the relatives' council concerning the appointment of Arap İbrahimopulaki as guardian of the orphans Ali, İbrahim, Kasim and Huseyn, orphans of Kadem Babadaki, residents of Iraklio.-1902-05-23
ACIEVO00640001.jpg.jpg
Georgios Mathioudakis against Maoloum Azizaki, guardian of the under age orphans of Maoloum Houmanaki, Ivraim, Housein and Noumas. The applicant asks for the money that the children owe to him according to the relevant decision of Court of First Instance.-1906-02-20; 1906-03-10
ACIEVO00636.jpg.jpg
Towards the Supreme Council of Crete (to Igemoniko Simvoulio). Irakliou Prefecture decided that the money from the rent of the properties of the former orphanage should be collected from now on by the customs house.-1900-03-05
ACIEVO00618.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Ligortino(?) Kariyesi sekenesinden Merhum Halime Begüpola’nın yetimi Asiye için toplanan akraba meclisinin validesinden mevrut olan akarın iltizam bedeli nezaretindeki nukud-ı mevcudenin hamisi İbrahim Ömer Denzaki'ye itasına dair kararı. [10 Şubat 1328]-1913-02-23
ACIEVO00578.jpg.jpg
The real estate of orphan children Pembes and Melek of the late Mehmet Velonaki from Drakouliari Metohi, represented by the guardian Ali Eminaki, in the periphery of Drakouliari Metohi and of the Arhanon Temenous Magistrate's Court, are mortgaged.-1903-02-20
ACIEVO00545.jpg.jpg
The Family Council of orphans of the late Arap Nebaki from Irakliou. Under the presidency of Irakliou Inspector Ali Vei Neipzade: The council appoints Reim Nebaki, resident of Irakliou, guardian of the children, and authorizes him to represent the children.-1913-05-06
ACIEVO00518.jpg.jpgKandiye'de sakinken vefat eden Anopanaki Mustafa Ağa'nın eytamına vasi tayin etmek için toplanan akraba meclisinin müteveffanın borcu nedeniyle emlakinin borçlarını karşılayıp karşılayamadığının tespitine dair kararı. [30 Kanun-i Sani 1317]-1902-02-12
ACIEVO00464.jpg.jpg
Kandiye'de sakin iken akdemce vefat eden Rafsipanaki Melik Bey'in geride bıraktığı eytamın vasileri valideleri Serverağazopola Zekiye Hanım'ın ifadesi üzerine eytamın bir senlik varidatı ve masrafı ve muamelat-ı sairesini gösteren muhasebesi. [5 Eylül 1318]-1902-09-18
ACIEVO00454001.jpg.jpg
Maloviz Kazasi, Keramuçi Kariyesinde sakinlerken Vefat eden Mercan Aydarizaki ve eşi Aliye Hanım'ınyetimleriyle ilgili karar vermek için vasileri Hahalaki İbrahim Ağa'nın teklifi üzerine Toplanan akraba meclisinin aldığı karar. [24 Eylül 1319]-1903-09
ACIEVO00447000.jpg.jpg
Menufaç ahalisinden müteveffa Hüseyin Nurialaki'nin terekesi ve eytamı nüfus kaydı. List of the sold real estate of Nouri Nouraki, the orphans Mehmet, Meleki, Zeinep Nouraki and of their mother Mehrimas Risvanopoulas-1914
ACIEVO00411000.jpg.jpg
Menufaç Kazasında sakinken 11 sene akdem vefat eden Merabotaki Ali'nin terk eylediği yetimesi Şahiye'ye Annesi Kandiye'de sakin Rabia Lagozaopola'nın vasi tayin edilmesi hususundaki kararnamenin imzalandığına dair Kandiye Emval-i Eytam Nazırı imzalı yazı.-1900-08-18; 1901-08-09
ACIEVO00405.jpg.jpgEytam Nezareti Kaleminin Kanun-i Evvel 1327 (1911) dönemine ait 1 aylık hasılatı olarak 19 drahmi 25 leptanın Sarraçzade Tevfik Bey yeddiyle verildiğine dair makbuz ilm-i haberi.-1912-01-15
ACIEVO00397.jpg.jpg
Against 1. Mehmet Bazilaki, 2. Moustafa Nazim Tsibouksaki Inspector of the Ottoman Orphan Properties, representing children of late Haider Bazilaki, 3.Irakliou Ottoman Bank for Orphans lands in the Vorrka Megali Vrisi Monofatsiou Village-1904-08-10
ACIEVO00363.jpg.jpg
Menufacta sakinken vefat eden Ali İslamaki ile eşi Penbe Kademopola'nın yetimi için vasisi dayısı Kademaki yahud Harakanus Hüseyin Ağa'nın talebiye toplanan akraba meclisinde Menufac'taki tarlanın iştira edilmesi için vasisine mezuniyet verilmesi kararı.-1910-08-04
ACIEVO00353000.jpg.jpg
Ayvasil Kazası İspili Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Kanavacaki Osman Efendi'nin zevcesi Saadet Daskopolanın yetimi Mustafa'nın vasi tayini için akraba meclisinın toplanmasına dair alınan Karar--
ACIEVO00347.jpg.jpg
The Family Council of the orphan Housein of Hasan Arif Tsakteraki from Emparou Pediados Village. Irakliou Inspector Moustafa Nazim Tsibouxakis and the council accepts that the orphan is of age and able of administering his properties.-1907-10-15
ACIEVO00337.jpg.jpg
The Family Council of the under age orphans of the late Housein Makri Ahmetaki, resident of the Metohiou Makri Ahmetaki Irakliou. The Council appoints the cousin of the children Housein Makri Ahmetakis as their guardian.-1900-09-20
ACIEVO00332001.jpg.jpg
The bailiff of the periphery of Irakliou Holy Court, Aleksandros Gialidakis, on behalf of Lawyer Georgiou Dokoumejidou, representing the Bank of the Orphans of Irakliou and the Director Housein Mejit Astsaki, resident of Irakliou-1904-10-18
ACIEVO00328.jpg.jpgMüteveffa Çeskaki Osman Efendi'nin seneti mucibince İbrahim Çeskaki Efendi'nin Eytamına medyun olduğu meblağın yetimlere verilmek üzere Osman Efendi'nin terekesinden ihracı için Hanya Emval-i Eytam Müdürü Mahmud Zikri imzalı ilm-i haber. [8 Temmuz 1309]-1893-07-20
ACIEVO00306001.jpg.jpg
Kandiye Eytam ve İslam İdaresinin devir ve istirbahındaki akçeden Laşid Sancağına Mülhak Kura ahalisi Eytamı Akçelerinin İfrazı hakkında İrade-i Aliyye-i Vilayet-Penahi üzere muhasebe defteri. [13 Muharrem 1287]-1870-04-15
1-20 / 666
Discover
Browse