21-40 / 666
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVO00284000.jpg.jpg
Fahriye Konalopola(?) eytamı [Kandiye]. Application by Zihi Amargialaki, resident of Iraklio, guardian of the under age orphan child Moutsar, towards Council of the Muslim Elders, Inspector of the Properties of Irakliou Orphans.-1904-06-10
ACIEVO00247.jpg.jpgMenufaç Kazası, Rotasi Kariyesinde sakinken vefat eden 3 yetiminin umurlarına bakmak üzere tayin edilen vasileri ve anneleri Fidan Ebrupola'nın talebi üzerine eytamın muhasebesinin görülmesine dair karar. [11 Eylül 1317]-1901-09-24
ACIEVO00243.jpg.jpg
Efendaki Şevki İbrahim Efendi'nin yetimlerinin mülk ve karlarının muhasebe defteri.-1912-01-29
ACIEVO00242.jpg.jpgHasan Mevlüdaki, Zehra Çobanopola, İbrahim Halilaki, Cemali Marovaoğlu, Hüseyin Kenanaki, Hasan Kurdaki, Mustafa Kademaki, Mustafa Karanfilaki, Nisanaki Ali Bey, İbrahim Dağ Hasanaki eytamlarına verilen meblağları gösterir.-1911-03-20
ACIEVO00232.jpg.jpgMerhum Akribaraki Hüseyin Efendi'nin yetimesinin hesabını havi vasisi Kağıdçı Kamizolaki Yusuf imzalı pusula. [21 Nisan 1324]-1908-05-04
ACIEVO00219.jpg.jpgHaziran 1329 dönemine ait 5 franklık nafakanın Kandiye İslam-ı Eytam Nezareti'nden aldığına dair makbuz.-1913-07-04
ACIEVO00209.jpg.jpgRamazan İspanyalı Kinaki eytamı evrakı (Estiye).--
ACIEVO00203.jpg.jpg
Kırkıkaki Mustafa eytamı evrakı. [Menufaç, 1318] - Mouharem Kirkikakis' expenses-1902
ACIEVO00186.jpg.jpg
The Relatives Council of the under age orphan child Housein, son of the late Housein Hojaki (?) from Gournia Monofatsiou Village (?)-1902-09-18
ACIEVO00138.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Perotorya Kariyesi'nde sakinken vefat eden Emin Timuraki'nin yetiminin mutasarrıf olduğu emlakinin iltizama verilmesi hususunda yetimin vasisi Ali Bayramaki'ye mezuniyet verilmesine dair alınan karar. [7 Kanun-i Sani 1317]-1902-01-20
ACIEVO00132.jpg.jpg
Vefat eden Mustafa Efendi'nin ve eşi Zeynep Hanım'ın yetimlerinin vasisi olan Molla Halil Ağazaki'nin istifasının Adem-i kabulü, yetimlerin nafakasının yetersiz olması hakkında alınan karar. [5-14 Kanun-i Evvel 1331]-1915-12-18; 1915-12-27
ACIEVO00106.jpg.jpgSelim Bakiraki ile zevcesi Hüsniye Hacı İbrahimopola'nın eytamıyla İlgili karar vermek için akraba meclisinin toplanması, eytama ait Atina Bankası'ndaki 360 frangın nafakalarına sarf olunmak için biraderleri Nuri tarafından talep olunduğuna dair karar.-1908-07-20
ACIEVO00083.jpg.jpg
Ottoman Bank for orphans against Mpantri Mehmet Velidaki, Lawyer Georgios Dokoumelidis, resident of Iraklio.-1902-08-06; 1904-12-12
ACIEVO00070.jpg.jpg
Vefat eden Hasan Loryanaki'nin eytamı için akraba meclisinin kararı üzerine yetimlerin vesayetine valideleri Penbe Hammalopola tayin olmuş ancak evlendiğinden dolayı yerine Yusuf Efendi Loryanaki'nin tayini hakkında karar.-1913-04-21
ACIEVO00057.jpg.jpgMüteveffa Rıdvan İmamaki eytamının zaruri nafakalarına sarf olunmak üzere 60 drahmi 45 leptayı Kandiye Emval-i Eytam-ı İslam Nezareti Kalemi'nden aldığına dair eytamın vasisi Mustafa Keçecaki imzalı pusula. [31 Mart 1326]-1910-04-13
ACIEVO00054.jpg.jpg
No 16259: Huseyn Pelaktarakis is the guardian of the under age child Ivraim Galanaki. no 16260 and 16261: The Ottoman Orphans Bank of Irakliou and its manager Huseyn Velet Astnakis certify Gerasimo Hatzidaki, that Ivraim Galanakis.-1907-09-24; 1907-02-20
ACIEVO00663.jpg.jpg
Kandiye İslam Eytam Sandığı medyun defteri. [17 Teşrin-i Evvel 1288]-1872-10-29
ACIEVO00642.jpg.jpg
Nuri Piraki eytamı dosyası [Menufaç].-1909-06-22
ACIEVO00631.jpg.jpgŞehid edilen Çayunaki Musa Ağa'nın yetimlerine verilmek için gönderdiği parayı yetimlere vasisiyle gönderilecekse de vasinin yetimler namına para alma selahiyetinin anlaşılması için vesayetnamesinin tasdikli suretini göndermesyile ilgili takrir.-1911-09-11
ACIEVO00606.jpg.jpgMüteveffa Zekeriyazade Hacı Mehmed Adil Bey'in gayr-i baliğ Hasan nam yetimi için akraba meclisinin toplanması ve alınan karar.-1922-11-21
21-40 / 666
Discover
Browse