Vefat eden Zeynep binti Adem Hamzazaki'nin geride bıraktığı 2 yaşında İsmail Hakkı adlı gayr-i baliğ yetimin umur ve hususatını rüyet etmek üzere akraba meclisi azasından Nuri ibn Hüseyin'in tayin edilmesine dair alınan karar.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVO00134.jpg483.12 KBJPEG
ACIEVO00134E001.jpg961.14 KBJPEG
ACIEVO00134E002.jpg602.73 KBJPEG
Başlık
Vefat eden Zeynep binti Adem Hamzazaki'nin geride bıraktığı 2 yaşında İsmail Hakkı adlı gayr-i baliğ yetimin umur ve hususatını rüyet etmek üzere akraba meclisi azasından Nuri ibn Hüseyin'in tayin edilmesine dair alınan karar.
Tanım
The council of the relatives of the under age Ismail Hakki orphan child of Zeinep, daughter of Adem Hamjadami
Yayın Tarihi
1912-01-12
1917-01-19
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57566
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Handwritten
Doküman Sayısı
3
Kod
ACIEVO00134
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.