Daha önce muvakkat ilm-i haber Evkaf Sandığı'ndan alınmış olan 2490 kuruş 30 paranın asıl seneti mucibince gerekli işlemlerin yapılmasına dair Kandiye Eytam ve Evkaf Meclisi Reisi Mehmed Edhem mühürlü takrir. [4 Kanun-i Sani 1297]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVF00062.jpg322.83 KBJPEG
ACIEVF00062A001.jpg316.81 KBJPEG
Başlık
Daha önce muvakkat ilm-i haber Evkaf Sandığı'ndan alınmış olan 2490 kuruş 30 paranın asıl seneti mucibince gerekli işlemlerin yapılmasına dair Kandiye Eytam ve Evkaf Meclisi Reisi Mehmed Edhem mühürlü takrir. [4 Kanun-i Sani 1297]
Tanım
Laşid Sancağı Meclis-i Evkaf ve Eytam Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1882-01-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57537
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-33 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACIEVF00062
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.