1-20 / 289
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVF00270001.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye Sandığı'na 31 Mart 1920 ila 3 Mayıs 1920 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus ilm ü haber-1920-03-31; 1920-05-03
ACIEVF00256001.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye Sandığı'na 16 Temmuz 1338 ile 23 Ağustos 1338 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus ilm ü haber.-1922-07-16; 1922-08-21
ACIEVF00227.jpg.jpgWritten report of the valuer Huseyn Vezat Asçaki, authorized by the administration of Iraklio Muslim Foundations: He estimates that the value of the demolished reservoir of the Kouhiali Mosque is 10-12 20 frags the other valuer is Mihail Karterakis.-1907-06-19
ACIEVF00209000.jpg.jpg
1312 senesi Haziran-Ağustos dönemi Evkaf Sandığı düyun senetleri. [Haziran 1312]-1896-06
ACIEVF00206000.jpg.jpg
Defter-i zimemat-ı Kandiye isimli defter içerisinde çeşitli vilayetlerden kişilere tereke ve muhasebe evrakı vardır.-1881; 1895
ACIEVF00201.jpg.jpg
Iraklio Council of the Muslim Elders state that Iraklio Administration of the Muslim foundations can't afford a translator and they propose to have him payed from the Public Treasury.-1900-08-01
ACIEVF00161.jpg.jpgTowards the president of Iraklio elders the prefect approves the no 86/59 3235 decision of the Elders.-1920-05-06
ACIEVF00158.jpg.jpg
Melek İbrahim Paşa Sebilhanesi'nin yeni imal edilen saçağının masrafları olan 128 kuruş 20 parayı Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Papuşçualaki Ali imzalı makbuz. [17 Kanun-i Sani 1299]-1884-01-29
ACIEVF00151.jpg.jpg
Kandiye mahallelerinin tathiri ve tenzifi ile cami-i şeriflerin su haznelerinin temizlenmesi için harcanan 180 kuruşun ödenmesine dair tezkere. [5 Kanun-i Evvel 1299]-1883-12-17
ACIEVF00139.jpg.jpgThe contractor Georgios Evgenis and Sitikis (?) Otapahiakis (?), representing the Director of the Ottoman Council of the Elders agreed on the price of a wall to be built by the first one next to the stores of the efkaf in Teftedar quarter.-1906-08-07
ACIEVF00135.jpg.jpgKandiye Müessesat-ı Diniye İdaresi'nin sene-i haliye bütçesi ile sair bazı evrak-ı mühimenin tezekkür ve mütalaaları için yarın saat 8.30 raddelerinde toplantı yapılacağına dair Kandiye İslam İhtiyar Meclisi Reisi'nin davet yazısı. [20 Temmuz 1337]-1921-07-20
ACIEVF00131000.jpg.jpg
Fazıl Ahmed Paşa Vakfı'ndan Topaltı arazisinin mültezimi olan Ağakaki Mustafa Ağa'nın [Moustafa Agakakis] yaptığı ödemelere dair senedat. [10 Kanun-i Sani 1295]-1879-08-06; 1880-01-22
ACIEVF00126.jpg.jpg
Kandiye Sancağı'na mülhak Pendiye Kazası, Eşkilos Kariyesi sakinlerinden ve eshab-ı emlakten maruf Ağakaki Mustafa Ağa ile kaza-ı mezbur Petra Kariyesi sakinlerinden ve nalband esnafından Borlakaki Salih Ağa arasındaki deyn seneti.-1888-08-01
ACIEVF00110.jpg.jpg
Kandiye Maarif Sandığı'na mahsus koçanlı ilm-i haberdir.--
ACIEVF00087.jpg.jpgHüseyin Bilalaki'nin Defterdar Cami-i Şerifi avlusu bitişiğindeki dükkanın kiracısının kefili olduğu Hüseyin'in iflas edip Girit'ten hicret ettiği, diğer kefil Hüseyin Bilalaki'nin Müessesat-ı Diniye İdaresi'nce açılan dava sonucu paranın ödenmesi kararı.-1921-11-16
ACIEVF00077.jpg.jpgMuhasebe-i Livanın 1297 senesi Teşrin-i evvel ayı kırtasiye bedeli olan 50 kuruşu Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair senet. [31 Teşrin-i Evvel 1297]-1881-11-12
ACIEVF00073000.jpg.jpg
Pendiye muzafatına tabi Varvaro Kariyesi'ndeki ve caminin muzafatı Ahmed Ağa El-Madaraki eliyle yapılan masrafları gösteren muhasebe defteri. [29 Temmuz 1299]-1883-08-10
ACIEVF00065.jpg.jpg
Report concerning the financial situation of Iraklion Muslim foundations.-1909-05-20
ACIEVF00041.jpg.jpg
Budget of 1913-1914, decision no 1754. Incomes and expenses of the Administration of Irakliou Muslim Foundations.-1914-01-21
ACIEVF00033.jpg.jpgKandiye'de sakin Abdi Mollazaki Hacı Server'e 24 Haziran 1312 tarihinde verilen 1400 kuruşa mukabil deyn seneti. [24 Haziran 1312]-1896-07-06
1-20 / 289
Discover
Browse