Kandiye Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Dairesi'nin 1 Eylül 1330 (1914)-31 Ağustos 1331 (1915) dönemine ait 1 senelik varidat ve masarifatını gösteren bütçe defteri.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVF00037.jpg426.71 KBJPEG
ACIEVF00037001.jpg493.98 KBJPEG
ACIEVF00037002.jpg495.93 KBJPEG
ACIEVF00037003.jpg480.85 KBJPEG
ACIEVF00037004.jpg468.06 KBJPEG
Başlık
Kandiye Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Dairesi'nin 1 Eylül 1330 (1914)-31 Ağustos 1331 (1915) dönemine ait 1 senelik varidat ve masarifatını gösteren bütçe defteri.
Yayın Tarihi
1915-04-18
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57534
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
24-36 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
5
Kod
ACIEVF00037
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.