1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVSC00015.jpg.jpgEşi Tuti Hanım'ın Askeri Şahane için biçmiş olduğu 40 takım yazlık elbisenin bedeli olan 40 kuruşu Yarapetre İane Komisyonunda aldığına dair Aşık Mustafa imzalı senet. [11 Mayıs 1302]-1886-05-23
ACLEVSC00001.jpg.jpg
Acknowledgement of the public prosecutor and president of the Legacies Committee at Neapoli towards the Administration of the Muslim Religious Endowments asking for tables containing the endowed properties.-1919-09-28
ACLEVSC00005.jpg.jpgİhtida eden Fatma Hanım'ın masrafları için Şefkat Sandığı’ndan verilmesi kararlaştırılan 22,5 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan verildiğine dair makbuz. [5 Mayıs 1295]-1879-05-17
ACLEVSC00007.jpg.jpgŞefkat Heyetinin 19 Sayılı kararnamesi gereğince imal olunan kutuların tamir masraflarına verilmek üzere 3 kuruş 15 paranın Şefkat Sandığı’ndan alındığına dair makbuz. [30 Kanun-i Sani 1298]-1883-02-11
ACLEVSC00013.jpg.jpgMemurin-i İslamiyenin maaşından %1 kuruş Mekatibe iane olmaktaysa da Eytam Dairesi’nin memurları maaşatı kendi sandıklarından sarf olduğundan maaşatından gereken ianenin Şube-i maarif-i livaya verilmek üzere idareye havalesine dair tahrir. [24 Mart 1291]-1871-04-05
ACLEVSC00009.jpg.jpgŞefkat Heyeti’nin 3 no.lu kararnamesi gereğince Yerapetreli Zarife Süleyman Ağazopola'ya verilmek üzere 15 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan ödendiğine dair makbuz. [22 Kanun-i Sani 1297]-1882-02-03
ACLEVSC00014.jpg.jpg
To rhe Inspector Housein Moutafaki(?) and Efeti Kehramanaki. Dervihis Vrgivakis writes that the son of Houseini, Meemetis, came to his house and that he has no money to eat, no house and no clothes to put on.-1904-01-31; 1904-02-01
ACLEVSC00004.jpg.jpgYenişehir, Karakaş Camii-i Şerifinin ihtiyaçları konusunda İmam Şabanın dilekçesi. [10 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-11-22
ACLEVSC00011.jpg.jpg
Muhiddin Efendi'nin talimatı ile 800 kuruşun neması ile birlikte tamamen Muhiddin Efendi'den alındığına dair Şefkat Sandığı Reisi Lazaki Mustafa Hilmi'nin seneti. [3 Ağustos 1304]-1888-08-15
ACLEVSC00006.jpg.jpgŞefkat Heyetinin kararnamesi gereğince Veli Serdaropola'nın evlenmesi ve çeyiz masrafları için 800 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan Mutemed Yerapetreli Ömer Beyzade Mustafa Fuad tarafından alındığına dair makbuz. [30 Kanun-i Sani 1298]-1883-02-11
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date