1-10 / 25
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVSC00025.jpg.jpg
Ahaliden derc olunup Karakaş Hacı Murad Efendi'ye verilen hayır miktarını gösteren liste. [Yerapetre]--
ACLEVSC00020.jpg.jpgTevfik Alaki ile evlenecek olan Nesibe binti Halil Bakkalaki'nin çehizinin masrafı olan 500 kuruşu Şefkat Sandığı’ndan aldığına dair Yarapetreli Ömer Beyzade Mustafa Fuad imzalı senet [16 Nisan 1299]-1883-04-28
ACLEVSC00021.jpg.jpgİane-i harbiyeden dolayı İspirlanga Şefkat Sandığı’na aid akçeden liva Şefkat Sandığına aktarılan 400 kuruş hakkında mazbata [31 Ağustos 1299]-1883-09-12
ACLEVSC00019.jpg.jpg
Rüştüne erişen kızı Fatma ile İspirlangalı Papuşçu esnafından Mustafa Kılavuraki talip bulunmuş ise de kızının evi için ve çeyizi için babası Mustafa Kapsalaki'nin yardım talebi [19 Teşrin-i Sani 1299]-1883-12-01
ACLEVSC00022.jpg.jpg
Laşid Sancağı ve İspirlanga ahalisi tarafından verilen İane miktarlarını gösteren pusula.--
ACLEVSC00023.jpg.jpg
Katouyano Kariyesi’nden olup 15 sene Mukaddem pederinin vefat etmesi ile fakir düştüğü ve evlenmek üzere olduğundan ihtiyacına binaen Laşid Sancağı Şefkat Sandığı akçesinden Atike binti Mehmed Hasanaki'nin bir miktar akçe talebi. [10 Mayıs 1299]-1883-05-22
ACLEVSC00018.jpg.jpg25 sene önce başlanılıp henüz bitirilemeyen Hamidiye Camii için eshab-ı hayrattan Şakir Ağa tarafından yapılan 200 liralık bağış hakkında Laşid Evkaf Müdüriyetince alınan karar. [11 Mayıs 1307]-1891-05-23
ACLEVSC00024.jpg.jpg
Laşid Sancağı Şefkat Sandığı’nın bidayet-i teşkilinden itibaren komisyon varidat ve masarifat devir muhasebe defteri. [23 Ağustos 1304]-1888-09-04
ACLEVSC00017.jpg.jpgMaloviz ve Kaguş Kazasına bağlı kurra muhacirin-i muhtacinine teşrin-i evvel 1313 idareleri için karar-ı ahır mucibince beherine tevzi ve sarf olunan dakikin suret-i tevzii natıktır yazılı defter etiketi [1313]-1897
ACLEVSC00016.jpg.jpg
Ali Galip Efendi, Hasan Tahsin, Ali Saib ve Ahmed Said Efendi'lerin Dersaadet Mekteb-i Harbiye-i Şahaneye gitmek üzere Laşid Maarif Meclisi azasından Ahmed Hamdi Efendi tavassutu ile bu talebelere yarım navlun yardım edilmesine dair talimatname.-1887-09-09
1-10 / 25

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi