Kavala Kadı Ahmed Mahallesi ahalisinden Kebapçı Hacı Niyazi’nin dükkanında çalışmaktayken tütün ameleliğine geçen eşi Abdürrahim kendisini boşayıp nafaka vermediği ve hamile olduğundan eşinin mahkemeye celbine dair Müzeyyen binti Alaca Ali imzalı istida.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVFM00074001.jpg935.81 KBJPEG
ACDCGVFM00074002.jpg1,001.24 KBJPEG
Başlık
Kavala Kadı Ahmed Mahallesi ahalisinden Kebapçı Hacı Niyazi’nin dükkanında çalışmaktayken tütün ameleliğine geçen eşi Abdürrahim kendisini boşayıp nafaka vermediği ve hamile olduğundan eşinin mahkemeye celbine dair Müzeyyen binti Alaca Ali imzalı istida.
Tanım
Eşi Abdürrahim sebepsiz yere kendisini boşayarak terk ettiğini ve nafakasını vermediği ve hamile olduğunu dolayısıyla eşinin mahkemeye gelmesi lüzumuna dair davet varakası. [25 Şevval 1340]
Yayın Tarihi
1922-06-11
1922-06-21
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57494
Koleksiyonlar
Kod
ACDCGVFM00074
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.