Eyüp'te Dökmeciler Mahalle ve Caddesi’nde 10 ve 12 no'lu 2 evin Hamdune Hanım ile Mehmed Efendi'den boşandığı haber verilerek 1/3 hissesinin hanelerin boş kaldığı müddetce kirasının ödeneceğinin hissedarlara beyan edilmesi için takrir. [İstanbul, 16 Kanun-i Evvel 1329]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVFM00051.jpg1.22 MBJPEG
Başlık
Eyüp'te Dökmeciler Mahalle ve Caddesi’nde 10 ve 12 no'lu 2 evin Hamdune Hanım ile Mehmed Efendi'den boşandığı haber verilerek 1/3 hissesinin hanelerin boş kaldığı müddetce kirasının ödeneceğinin hissedarlara beyan edilmesi için takrir. [İstanbul, 16 Kanun-i Evvel 1329]
Yayın Tarihi
1913-12-29
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57491
Koleksiyonlar
Biçim
19,5-32 cm
Kod
ACDCGVFM00051
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.