Preveli Caddesi'nde Yorgi veled-i Nikola Zaskalaki'nin mutasarrıf olduğu 14 numaralı hanesinde isale edilmek üzere satın aldığı yarım masura suyun bedeli olan 126,5 frangın su yolcu Zahairi yediyle Sandığ'a alındığına dair makbuz. [8 Nisan 1336]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVPR00520.jpg830.96 KBJPEG
Başlık
Preveli Caddesi'nde Yorgi veled-i Nikola Zaskalaki'nin mutasarrıf olduğu 14 numaralı hanesinde isale edilmek üzere satın aldığı yarım masura suyun bedeli olan 126,5 frangın su yolcu Zahairi yediyle Sandığ'a alındığına dair makbuz. [8 Nisan 1336]
Tanım
Girit Resmo Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na teslim olunan mebaliğe mahsus makbuz ilm-i haberidir.
Yayın Tarihi
1920-04-08
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57106
Koleksiyonlar
Biçim
17,5-21,5 cm
Kod
ACREVPR00520
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.