Eytam İdaresi tarafından idare edilen mülklerini idare etme istediği kabul edilmediğinden Resmo'ya azimet ederek orada bir kahvehane açtığını ve kahve takımı almak için nakd-i mevcudundan 20 adet Fransız Lirası isteyen dair Sinekçaki Hüseyin'in dilekçesi.
Files
File Description SizeFormat 
ACREVO00176.jpg1.42 MBJPEG
ACREVO00176A001.jpg1.48 MBJPEG
ACREVO00176E001.jpg729.62 KBJPEG
Title
Eytam İdaresi tarafından idare edilen mülklerini idare etme istediği kabul edilmediğinden Resmo'ya azimet ederek orada bir kahvehane açtığını ve kahve takımı almak için nakd-i mevcudundan 20 adet Fransız Lirası isteyen dair Sinekçaki Hüseyin'in dilekçesi.
Description
Gayr-i rüşt yetimin akvan-ı yevmiyesini çıkarmak üzere Vasii Karamanlaki Ahmed Efendi'nin tavsiyesiyle Hanya'da Pigazaki tabir edilen sokaktaki Mustafa Ağanın taht-ı İcarında bulunan kahvehanede vasisinin nezaretinde kahvecilik sanatını icra etmesi kararı. Yetimin Eytam Sandığındaki akçesinden sarfıyla zikr olunan kahvehane takımının yetimin namına olarak icra-ı mübayaası lüzumu kararlaştırıldığından ona göre icabının icrası için Eytam Müdüriyetine mezuniyet verilmesine dair arzuhal. [24 Kanun-i Sani 1310]
Issue Date
1895-02-05
Language
Ottoman Turkish
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57032
Collections
Format
20-30 cm
Identifier
ACREVO00176
Rights
Open Access
Accrual Method
Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org