Yapınca Kariyeli müteveffa Mehmed ve Süleyman eytamı emlakının iltizam bedeli olarak mültezimi Nuri'nin ödemesi gereken meblağı havi arzuhal.[26 Kanun-i Evvel 1289]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00227.jpg1.22 MBJPEG
ACLEVO00227A001.jpg488.11 KBJPEG
Başlık
Yapınca Kariyeli müteveffa Mehmed ve Süleyman eytamı emlakının iltizam bedeli olarak mültezimi Nuri'nin ödemesi gereken meblağı havi arzuhal.[26 Kanun-i Evvel 1289]
Tanım
Laşid Sancağı Mutasarrıflığı Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1874-01-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56790
Koleksiyonlar
Biçim
20-31 cm
Kod
ACLEVO00227
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.