Piskokefal Kariyeli müteveffa Ali Paşalaki terekesinden dolayı Laşid İslam Eytam Sandığı'nda mahsup bulunan 100 kuruşu sandıktan aldığına dair müteveffa Ali Paşalaki Hüseyin Paşalaki imzalı senet. [30 Nisan 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00208.jpg888.37 KBJPEG
Başlık
Piskokefal Kariyeli müteveffa Ali Paşalaki terekesinden dolayı Laşid İslam Eytam Sandığı'nda mahsup bulunan 100 kuruşu sandıktan aldığına dair müteveffa Ali Paşalaki Hüseyin Paşalaki imzalı senet. [30 Nisan 1310]
Yayın Tarihi
1894-05-12
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56788
Koleksiyonlar
Biçim
14,5-20,5 cm
Kod
ACLEVO00208
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.