Kandiye'de Recep Ağa Camii mektep hocası vekili Anuya Kariyeli Mustafa Efendi vefat ettiğinden merhumun uhdesinde bulunan 3 adet cüz boşta kaldığı için bu vazifeye talip olduğunu bildiren Müftüzade Muhiddin imzalı dilekçe.[24 Kanun-i Sani 1296]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVP00175.jpg1.2 MBJPEG
ACIEVP00175A001.jpg1.1 MBJPEG
Başlık
Kandiye'de Recep Ağa Camii mektep hocası vekili Anuya Kariyeli Mustafa Efendi vefat ettiğinden merhumun uhdesinde bulunan 3 adet cüz boşta kaldığı için bu vazifeye talip olduğunu bildiren Müftüzade Muhiddin imzalı dilekçe.[24 Kanun-i Sani 1296]
Tanım
Kandiye Evkaf Eytam Meclisi Riyasetine
Yayın Tarihi
1881-02-05
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56625
Koleksiyonlar
Biçim
19-33 cm
Kod
ACIEVP00175
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.