Ahmed Kostrakçaki'nin kızı İkbal için Emval ve Eytam-ı İslam Nazırı Derviş Ali Efendioğlu Hüseyin Bezmi'nin davetiyle yetimin pederinin amcazadesi Bayram Halilaki ve akrabaları topanıp vasiliğe amcası Selim Kundakçaki'nin seçilmişlerdir [5 Teşrin Evvel 1316]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVO00027.jpg816.72 KBJPEG
ACIEVO00027E001.jpg778.25 KBJPEG
ACIEVO00027E002.jpg775.76 KBJPEG
Başlık
Ahmed Kostrakçaki'nin kızı İkbal için Emval ve Eytam-ı İslam Nazırı Derviş Ali Efendioğlu Hüseyin Bezmi'nin davetiyle yetimin pederinin amcazadesi Bayram Halilaki ve akrabaları topanıp vasiliğe amcası Selim Kundakçaki'nin seçilmişlerdir [5 Teşrin Evvel 1316]
Tanım
Muslim Council of Elders of Irakliou accepts the appointment of Selim Kondaksaki, uncle of the minor Orphan Kemal?, as his guardian, according to the decision no. 90 (5-11-1900) of the relatives council.
Yayın Tarihi
1900-10-18
1900-11-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56561
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
22-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
3
Kod
ACIEVO00027
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.