1-10 / 531
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00140.jpg.jpgYerapetre, Estiye Kazalarının 3 Cami-i Şerifine lazım olan hasırların gönderilmesi masrafların Laşid Postahanesinden gönderileceğine dair Laşid İhtiyar Meclisi Reisi Ve Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Ahmed Veliyüddin imzalı mektup. [10 Haziran 1330]-1914-06-23
ACLEVF00155.jpg.jpgLaşid Müessesat-ı Diniye Dairesinin Mahkeme masrafları olarak medyun olduğu miktarın ödenebilmesi için daireye ait emlak-i mevkufenin satılarak borçların ödenmesine dair Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürü Maytofaki Hüseyin'in yazısı. [11 Haziran 1327]-1911-06-24
ACLEVF00186.jpg.jpgInvitation of the Religious Foundations' Director of the Holy Court's (Ierodikiou) periphery of Lasithiou to the Parishal Committee of the Village Kato Horiou Fournis of the District of Neapoleos, to pay the sum of 210,05 drahmas.-1913-12-22
ACLEVF00147.jpg.jpgEstiye Mekteb-i İptidaiye Heyeti Reisi Kakul Kadıoğlunun kendisine gönderilen tahriratlar üzerine Babalaki Mustafa Efendiye ait borçların tesviyesi üzerine bir ilm-i haber verilmesine dair yazı. [16 Mayıs 1331]-1915-05-28
ACLEVF00164.jpg.jpg
Laşid İslam İhtiyar Meclisi Huzuruna. Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresinin vekili avukatlarının alacaklarına dair Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Ahmed Veliyüddin imzalı yazı. [15 Teşrin-i Sani 1329]-1913-11-28
ACLEVF00174.jpg.jpgLetter of Lawyer Konst. Stamatakis to Muslim Religious Foundations' Director of Lasithiou informing him that the case of the foundations against Mehmet Chanialaki will be discussed and asking for a compensation of 100 drahmon.-1914-01-16
ACLEVO00047.jpg.jpgYerapetre sakinlerinden olup vefat eden Nusret Bin Ali Papuçalaki Eytamı'nın vasiliği için münasip birinin seçilmesi hususunda akraba meclisinin toplanmasına dair Laşid Emval-i Eytam-ı İslam Nazırı Ahmed Veliyüddinin mektubu. [5 Ağustos 1331]-1915-08-18
ACLEVO00045.jpg.jpgHacı İbrahim Zervaki'den oğlu Halil'in vefatıyla mirasçılarına intikal eden malların gelirleri amcaları Mustafa Ağa zimmetinde bulunmakla kızı Seyide Hanım'ın hissesinin gönderilmesine dair İzmir Merkez Kadısı Musa Kazım imzalı tezkere. [7 Haziran 1330]-1915-06-20
ACLEVO00048.jpg.jpg
Nusret Papuççualaki yetimlerinin ihtiyacı olan ve vasisi tarafından talep edilen kararnamenin Laşid İhtiyar Heyeti tarafından tayini için yapılacak toplantıya katılamaları hususundaki davetname ve müsveddesi. [6 Teşrin-i Sani 1331]-1915-10-19
ACLEVS00021.jpg.jpgPederi Tahir Efendizade Mehmed Hakkı Efendi'nin akaratının iltizam bedelinin verasete sarfına dair Defterdar Ahmed Paşa Cami-i Şerifi Müezzin-i Sabıkı müteveffa Tahir Efendizade Mehmed Hakkı Efendi'nin oğlu Mustafa'nın istidası. [25 Şubat 1329]-1914-03-10
1-10 / 531

Discover

Issue Date